یکشنبه 17 اردیبهشت 1385

تجمع اعتراض آميز صدها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز، تبريزنيوز

پيمان پاك مهر . روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com
Tel:00989144157400

تبريز نيوز:سرويس سياسي:صد ها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز ، در اعتراض به اقدامات اخير يك تشكل شبه نظامي و مشكلات صنفي در اين دانشگاه دست به تجمع اعتراض آميزي زده و اعلام كردند از فردا تحصن نامحدودي را آغاز خواهند كرد.

در تجمع امروز شنبه 16 ارديبهشت ،كه با دعوت شورای صنفی دانشجویان و با شركت اعضا انجمن اسلامی دانشجویان، کانون های فرهنگی-هنری (شعر و ادب، تياتر، کانون موسیقی، فیلم و عکس )و انجمن های علمی دانشجویی (مهندسی پزشکی، مهندسی معدن، مهندسی شیمی، مهندسی مواد ) در محوطه دانشگاه برگزار شد ، دانشجويان ضمن اعتراض به آنچه تشنج آفريني تشكل شبه نظامي در دانشگاه ناميدند پيگير مطالبات صنفي خود نيز شدند.

در اين تجمع اعتراض آميز كه با حضور صدها تن از دانشجويان دختر و پسر ، توام بود شعارهایی نظیر "مدیر بی کفایت، استعفا، استعفا"، "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد" و دکتر قالیچی- معاون دانشجویی- جواب دهيد"، خواهان استعفاي دکتر"بابالو" مدير امور دانشجويان ، عدم تفکیک جنسیتی در مسایل آموزشی و فرهنگی ، حل کامل مشکل خوابگاه دختران ، بررسی مشکلات حاد رفاهی و سو مدیریت در برگزاری جشنواره کانون ها و دیگر مسايل فرهنگی اين دانشگاه شدند.

سپس دانشجويان خواهان حضور معاون دانشجویی دانشگاه صنعتي سهند تبريز ، شدند كه سخنان وي دانشجويان را قانع نساخته و مجبور به ترك محل شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در پايان اين تجمع چند ساعته ، دانشجویان و اعضا شورای صنفی دانشجویان ، انجمن اسلامی دانشجویان، کانون های فرهنگی-هنری (شعر و ادب، تياتر، موسیقی، فیلم و عکس )و انجمن های علمی دانشجویی (مهندسی پزشکی، مهندسی معدن، مهندسی شیمی، مهندسی مواد ) با شعار "اتحاد، تحصن، نبرد تا پیروزی"، به تجمع خود خاتمه داده از ساير دانشجویان دانشگاه خواستند تا در تحصن نامحدودي كه از فردا "یکشنبه" آغاز خواهد شد شركت كنند.

اين اعتراضات از زماني آغاز مي شود كه قرار بود جشنواره دانشجويي در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، 13 و 14 اردیبهشت 85 در اين دانشگاه برگزار شود ولي با دخالت يك تشكل شبه نظامي به درگيري انجاميد.

تبريز نيوز عكسي از اين تجمع را به دليل شرايط حاكم فيلتر گذاري كرده است:

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تجمع اعتراض آميز صدها تن از دانشجويان دانشگاه صنعتي سهند تبريز، تبريزنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016