شنبه 23 اردیبهشت 1385

در برابر تعليق غني سازي، اروپا تضمين‌هاي امنيتي منطقه‌اي به ايران مي‌دهد، فردا

وزارت امور خارجه فرانسه اعلام كرد اتحاديه اروپا تضمين‌هاي امنيتي منطقه‌اي را در صورت موافقت تهران با توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي حساسش به ايران ارائه مي‌دهد.


به گزارش خبرگزاري شين هوا از پاريس، «ژان باپتيست ماتئي»، سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه روز گذشته گفت اين پيشنهاد توسط سه كشور اروپايي شامل فرانسه،‌ انگليس و آلمان در نشست پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت به علاوه آلمان در 19 ماه مه در لندن مطرح مي‌شود.

وي افزود: «در كنار اقدامات اقتصادي و ديگر گامها، تضمين‌هاي امنيتي به ايران ارائه مي‌شود تا به انرژي صلح‌آميز هسته‌اي دسترسي داشته باشد اما فعاليت‌هاي مشكوك به دارا بودن توان توليد سلاح هسته‌اي را كنار بگذارد.»

سخنگوي وزارت امور خارجه فرانسه تصريح كرد: «نظراتي درباره نوع تضمين‌هاي امنيتي به ايران در بعد منطقه‌اي در حال بررسي است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش فارس، ماتئي درباره درخواست كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل به واشنگتن براي مذاكرات مستقيم با ايران گفت آمريكاييها بايد در اين باره تصميم‌گيري كنند.

به گفته وي پاريس خواستار مشاركت واشنگتن در مذاكرات با ايران است.

وي افزود:‌ «مهم است كه آمريكا با كار ارائه پيشنهاد مثبت به ايران كه توسط اروپاييها ارائه مي‌شود، مرتبط باشد.»

Copyright: gooya.com 2016