دوشنبه 25 اردیبهشت 1385

هفت عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي تغيير كردند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

در انتخابات شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي تنها هفت عضو شوراي قبلي تغيير كرده‌‏اند.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، در كنگره اخير حزب موتلفه اسلامي كه پنج‌‏شنبه گذشته برگزار شد، حبيب‌‏الله عسگر اولادي حائز بيشترين آرا شد و تمام چهره‌‏هاي سرشناس اين حزب چون حبيبي, بادامچيان, ميرسليم, ترقي و خرسند براي حضور در شوراي مركزي جديد راي آوردند. آل اسحاق يكي از چهره‌‏هاي شاخص اين حزب كه از سال 65 تا 85 عضو شوراي مركزي حزب موتلفه بود، در اين دوره كانديدا نشد.
طبق نتايج اوليه پنج نفر از اعضاي جديد از زنان حزب موتلفه هستند كه اين تعداد در شوراي مركزي قبلي سه نفر بودند.
بر اساس اين گزارش، گزينه‌‏هاي فعلي اعضاي حزب موتلفه براي دبير كلي، محمدنبي حبيبي (متولد 1324، فوق ليسانس جامعه‌‏شناسي)، اسدالله بادامچيان (متولد 1320، دكتراي روابط بين‌‏الملل)، سيد مصطفي ميرسليم (متولد 1326، فوق ليسانس مكانيك جامدات)، حميدرضا ترقي (متولد 1334، فوق ديپلم مديريت) و عليرضا اسلامي (متولد 1338، دكتراي علوم سياسي) هستند كه بعد از اعلام رسمي اسامي اعضاي شوراي مركزي، اين شورا با شوراي مركزي قبلي جلسه مشتركي را برگزار و در اولين جلسه دبير كل حزب را انتخاب خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اين نتايج، جوان‌‏ترين عضو شوراي مركزي در اين دوره 27 ساله و مسن‌‏ترين آن 74 ساله است و متوسط سن اعضاي جديد كمتر از دوره قبل و تحصيلات آنها بالاتر است.
شوراي مركزي حزب موتلفه 25 عضو اصلي و پنج عضو علي البدل دارد كه از بين 60 كانديدا انتخاب شده‌‏اند. اسامي اعضاي جديد شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي پس از تاييد هيات نظارت بر انتخابات اين حزب اعلام خواهد شد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هفت عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي تغيير كردند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016