دوشنبه 25 اردیبهشت 1385

تلویزیون هما تعطیل می شود، آفتاب

آفتاب: از قرار معلوم تلویزیون هما به زودی تعطیل می شود. ژاپه یوسفی مدیر این شبکه، در یکی از برنامه های خود اعلام کرده که این شبکه تلویزیونی زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی است.


« هما» اگر چه از آمریکابرنامه های خود را پخش می کند اما اعلام کرده در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت می کند. با این حال به نظر می رسد نداشتن حامیان مالی یکی از مهمترین مشکلات این تلویزیون است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ژاپه یوسفی نیز در بیان دلیل تعطیلی هما گفته است که به دلیل تحریم های اقتصادی امریکا، آنها نمی توانند آگهی دریافت کنند. چرا که هر تبلیغی که ما از ایران بگیریم نقض تحریم آمریکااست.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تلویزیون هما تعطیل می شود، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016