سه شنبه 26 اردیبهشت 1385

درگیری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ادوار نيوز

ادوار نیوز : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران امروز شاهد درگیری و زدوخورد میان دانشجویان و تعدادی از دانشجویان بسیجی بود .

به گزارش خبرنگار ادوار نیوز امروز قرار بود در این دانشکده انتخابات شورای صنفی برگزار شود و درگیری میان دانشجویان و بسیجیان این دانشکده نیز به علت دخالت نیروهای بسیجی در این انتخابات بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درگیری در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ادوار نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016