جمعه 29 اردیبهشت 1385

امامي کاشاني در نماز جمعه: دستگاه قضايي عاملان جنايت‌‏هاي اخير را بدون معطلي به سزاي عمل خود برساند، ايلنا

- شوراي امنيت براي حفظ آبرو خود اهداف آمريكا و صهيونيسم را دنبال نكند


تهران- خبرگزاري كار ايران

خطيب نماز جمعه تهران گفت: امروز دشمن سه موضوع امنيت‌‏ مرزها، اقتصاد و دانشگاه‌‏ها و علم ما را نشانه گرفته است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد امامي كاشاني در خطبه دوم نماز جمعه اين هفته تهران با اشاره به بحث ناامني در مرزهاي كشور، به خانواده‌‏هاي عزادار در حادثه بم -كرمان تسليت گفت و اظهار داشت: دشمن براي ناامني مرزهاي ما برنامه‌‏ريزي‌‏هاي وسيعي را انجام داده‌‏ است كه اين برنامه‌‏ريزي هم در سازماني به نام "سيا" انجام مي‌‏گيرد. مسووليت اين ناامني‌‏ها بر عهده آمريكا و صهيونيسم‌‏ است كه حتي آمريكا را نيز درس مي‌‏دهد.
وي با بيان اينكه عمده هدف آمريكا و صهيونيسم ايجاد اختلاف بين سني و شيعه است، گفت: دشمن براي اين هدف خود برنامه‌‏ريزي‌‏هاي وسيعي را انجام داده‌‏ است. مي‌‏خواهند همانطور كه در عراق ايجاد اختلاف بين شيعه و سني را پيش گرفته‌‏اند كه البته در همان جا نيز تو دهني خوردند و نتوانستند به هدف خود برسند، در جامعه ايران هم چنين كنند كه اين كار را با ايجاد ناامني در مرزها دنبال مي‌‏كنند.
خطيب نماز جمعه تهران تصريح كرد: دشمن از اول انقلاب عليه جمهوري اسلامي تبليغ كرده و بوق هم دستشان است و به فرمايش امام "جاده يك طرفه است" و تمام حرف‌‏ها نيز متعلق به آنهاست،‌‏ البته دنيا به اين حرف‌‏هاي آنها اعتنايي نمي‌‏كند اما به هر حال با اين اظهارات خود فضا را پر مي‌‏كنند و فضا را در دست گرفته‌‏اند.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه هدف دشمن در ايجاد اختلاف بين سني و شيعه فقط متعلق به جامعه ايراني نيست، گفت: اينها مي‌‏خواهند در سراسر دنيا بين شيعه و سني اختلاف بيندازند. اين احمق‌‏ها شيعه و سني را هنوز نشناخته‌‏اند و نمي‌‏دانند كه فرهنگشان چيست. درست است كه در داخل بين شيعه و سني اختلاف‌‏هاي كوچكي وجود دارد اما در حفظ قرآن، دين و اسلام داراي يك فرهنگ هستند و پشت آرمان‌‏هاي خود ايستاده‌‏اند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: امروز بين خود سني‌‏ها اعم از شافعي‌‏ها و حنفي‌‏ها و برخي فرقه‌‏هاي ديگر نيز اختلاف هست همانطور كه چنين وضعيتي در ميان مردم شيعه نيز وجود دارد اما دشمن بداند كه شيعه و سني در مقابل اهداف شوم آنها ايستاده است. اي سازمان سيا اين است ايدئولوژي شيعه و سني. دشمن بداند كه شيعه و سني در جامعه ايراني در كنار هم هستند، جامعه‌‏اي كه اديان يهودي و مسيحي نيز نماينده‌‏اي در آن دارند و در كنار امت اسلام زندگي مي‌‏كنند.
امامي كاشاني افزود: اين احمق‌‏ها پولشان را به يك مشت آدم سارق، قاچاقچي، اشرار و بدبخت مي‌‏دهند تا بيايند مرزهاي ما را ناامن كنند، فكر مي‌‏كنند با ناامني مرزهاي ما مي‌‏توانند به اهداف سياسي خود دست يابند. اينهايي كه حال به طور مستقيم يا غير مستقيم عامل دست سيا و صهيونيسم شده‌‏اند و مي‌‏خواهند براي جمهوري اسلامي مشكل‌‏ بيافرينند، بدانند كه نمي‌‏توانند هيچ غلطي بكنند، البته نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي ما نيز بايد مراقب باشند و از مرزها مراقبت كنند و براي دفع شرارت‌‏ها برنامه‌‏ريزي كنند.
وي از دستگاه قضايي خواست تا عاملان جنايت‌‏هاي اخير در مرزهاي كشور را بدون معطلي به سزاي عمل برسانند و گفت: اينها محارب هستند، محارب كه دادگاه بدوي و تجديدنظر ندارد. رسيدگي به جنايات اين محارب‌‏ها سير 24 ساعته و دو روزه و سه روزه دارد،‌‏ رسيدگي به اين جنايت اين محارب‏ها كه معطلي و جاي ترديد ندارد. البته رييس قوه قضاييه خود يك فقيه مجتهد و آگاه به زمان است و اين مسايل را خودشان مي‌‏دانند.
خطيب نماز جمعه تهران تأكيد كرد: نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي بايد اين حركت‌‏هاي كثيف را در نطفه خفه كند.
امامي كاشاني با اشاره به بحث انرژي هسته‌‏اي كشورمان، گفت: دشمن تمدن و حيثيت علمي ما را نشانه رفته است. اينها خود مي‌‏دانند كه ما فعاليت‌‏ها را جلوي چشم ناظران آژانس انجام مي‌‏دهيم و به سلاح هسته‌‏اي هيچ اعتقادي نداريم و آن را جايز نمي‌‏دانيم اما هر بار در جلوگيري از دستيابي كشورمان به انرژي صلح‌‏آميز هسته‌‏اي پافشاري مي‌‏كنند و مي‌‏خواهند ما را از اين حق مسلم خود محروم كنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: سازمان‌‏هاي بين‌‏المللي و شوراي امنيت هم اگر مي‌‏خواهند آبرو داشته باشند و شخصيتشان خرد نشوند، نبايد اهداف آمريكا و صهيونيسم را دنبال كنند.
وي تأكيد كرد: ما از دستاوردهاي علمي و پيشرفت‌‏هاي هسته‌‏اي خود حفاظت كامل مي‌‏كنيم و از هيچ تلاشي در اين راستا فروگذار نخواهيم كرد.

Copyright: gooya.com 2016