دوشنبه 1 خرداد 1385

گزارشی از تحصن در دانشگاه اميرکبير: اوضاع اینجا واقعا جنگیست، وبلاگ به نام انسان، عدالت و حقيقت

http://www.beyade67.blogfa.com/
آغاز شکل گیری یک رخداد پیش بینی شده

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نامه ای انتخابات انجمن دانشجویان را غیر قانونی اعلام کرد و از برگزاری این انتخابات جلوگیری کرد.همزمان نیروهای بسیج و کانون دانشجویان مسلمان با نصب یک سیستم صوتی در تلاشند که یک تجمع بر ضد این انجمن تشکیل دهند.

از روز گذشته تعداد زیادی نیروی نظامی و امنیتی و نیز تعدادی اسلحه ی گرم به بهانه ی برگزاری یادواره ی شهدا وارد دانشگاه شده است و از گوشه گوشه ی دانشگاه صدای بیسیم به گوش می رسد.

اعضای انجمن دانشجویان نیز با شکستن درب ساختمان ریاست وارد سالن مقابل دفتر وی شده اند که به شدت توسط نیروهای انتظامات کنترل می شود.

از اوضاع و احوال چنین بر می آید که انجمنهای دانشجویی که مدتها نقش سوپاپ اطمینان نظام ج.ا.ا را ایفا می کردند از نظر حاکمیت تاریخ مصرفشان تمام شده است و بعد از تعطیلی انجمن دانشگاه پلی تکنیک به عنوان یکی از قوی ترین و با نفوذترین انجمنهای دانشجویی به احتمال زیاد ما شاهد تعطیلی کلیه انجمن ها خواهیم بود .

با شکسته شدن فرم رسمی و حکومتی فعالیتهای دانشجویی از این زمان به بعد ما شاهد فعالیتهای اساسی و منظم اصیل در دانشگاه ها خواهیم بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فضای کنونی دانشکاه امیرکبیر با توجه به یک تحصن دانشجویی همزمان در دانشگاه تهران کاملا شبیه روزهای شروع درگیری های خرداد و تیر ۱۳۸۲ در تهران است.

***

اوضاع اینجا واقعا جنگیست

صحن دانشگاه صنعتی امیر کبیر به شدت متشنج است و تشکلهای غیر دانشجویی و مذهبی های بیرون دانشگاه که به دانشگاه وارد شده اند با شعار الله اکبر،مرگ بر منافق،مرگ بر کمونیست، مرگ بر انجمن آمریکایی و ... خواستار تعطیلی انجمن امیر کبیر و اخراج اعضای شورای مرکزی این تشکل از دانشگاه هستند. حظور نیروهایی که به بهانه ی یادواره ی شهدا از دیروز وارد دانشگاه شده اند به شدت محسوس است و صدای بیسیم یک لحظه هم قطع نمی شود. تمام نیروهای انتظامات در صحن دانشگاه حظور دارند اما قادر به کنترل اوضاع نیستند . دانشجویان دانشگاه هم در حمایت از انجمن دانشجویان در مقابل درب انجمن امیرکبیر تجمع کرده اند و هر لحظه درگیریهای پراکنده روی می دهد.

اینجا یک جنگ واقعی در حال وقوع است ...

Copyright: gooya.com 2016