سه شنبه 2 خرداد 1385

جو پلي تكنيك به شدت ملتهب است (همراه با عکس)، نشريه دانشجويي واژه

نشريه دانشجويي وا‍ژه: از ظهر امروز دانشجويان پلي تكنيك براي رسيدن به خواسته هاي خود دوباره دست به تجمع زدند. جمعيت دانشجويان كه اكنون نزديك به 1000 نفر است در مقابل دفتر نهاد نمايندگي رهبري دست به تجمع زدند. اعتراض دانشجويان به غيرقانوني خواندن انجمن توسط ميراحمدي رئيس نهاد رهبري است. ميراحمدي گفته است اعضاي انجمن به اسلام و ولايت فقيه اعتقاد ندارند لذا اين انجمن غيرقانوني است و بساط آن بايستي برچيده شود. ميراحمدي در پاسخ به نماينده انجمن كه حركات او را تفتيش عقايد خوانده بود، و متذكر شده بود تفتيش عقايد طبق قانون اساسي ممنوع است گفته بود: تفسير قانون با ماست. من تشخيص مي دهم بايد اين كار را در مورد شما انجام بدهم و انجام مي دهم. دانشجويان معترض با شعارهاي مرگ بر ديكتاتور، قانون طالباني نمي خوايم نمي خوايم، ميراحمدي حيا كن دانشگاه را رها كن، مقابل نهاد تجمع كردند. هم اكنون برخي از دانشجويان در حال سخنراني در اين تجمع هستند. نيروهاي انتظامات دانشگاه دور تا دور نهاد رهبري تجمع كرده اند. همچنین یکی از دانشجویان به نام عابد توانچه توسط انتظامات به شدت مضروب شد و روانه بهداری دانشگاه شد. همچنین دانشجویان یکی از شیشه های ساختمان نهاد رهبری را شکستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جو پلي تكنيك به شدت ملتهب است (همراه با عکس)، نشريه دانشجويي واژه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016