سه شنبه 2 خرداد 1385

دانشگاه خواسته های دانشجویان را نپذیرفت، فضای پلی تکنیک آبستن حوادث است (همراه با عکس)، واژه

نشریه دانشجویی واژه: به دنبال تحصن و تجمع اعتراض آمیز روز گذشته دانشجویان در پلی تکنیک، رئیس دانشگاه قول داد شب گذشته طی جلسه ای با نماینده ای از انجمن اسلامی به خواسته های دانشجویان، که یکی از آن ها عدم اخلال در روند انتخابات انجمن اسلامی است، پاسخ دهد. اما گویا شب گذشته او و میراحمدی نماینده نهاد رهبری برخود شدیدی با نماینده انجمن داشته اند وعنوان داشته اند تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات را قبول ندارند و معتقدند تایید صلاحیت ها بر اساس اساسنامه انجمن نبوده است. میراحمدی رئیس نهاد رهبری با غیر قانونی خواندن انجمن خواستار متوقف شدن فعالیت های این تشکل شده و جلسه را به اعتراض ترک کرده است. صبح امروز نیز نمایشگاه دستاوردهای سپاه در پلی تکنیک گشایش یافته و همین مسئله فضای دانشگاه را به شدت امنیتی کرده است. گزارش ها حاکی از آن است گارد نیروی ضد شورش در اطراف پلی تکنیک مشاهده می شود. دانشجویان اعلام کرده اند امروز ادامه اعتراضات را از ساعت 12 ظهر پی می گیرند. به نظر می رسد با شرایط موجود فضای پلی تکنیک امروز آبستن حوادث خواهد بود.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016