پنجشنبه 4 خرداد 1385

بایکوت خبری وقایع دانشگاه ها توسط رسانه های داخلی، خبرنامه اميرکبير

بنا بر اخبار رسیده شورای امنیت ملی با ابلاغ مصوبه ای به خبرگزاری ها و روزنامه ها آنها را از بازتاب اخبار حوادث چند روز گذشته دانشگاهها بازداشته است.

این مصوبه پس از بالا گرفتن اعتراضات دانشجوئی در دانشگاههای تهران صبح روز چهار شنبه برای رسانه های داخلی فاکس شده است. خبرگزاری های ایسنا وایلنا مجبور شدند اخبار این اعتراضات را از آرشیو خبرهای خود نیز بردارند.

همچنین در تحصن روز چهارشنبه در دانشگاه تهران ماموران دوربین ۳تن از عکاسان را توقیف کردند و عکاس یکی از خبرگزاری ها که از تحویل دوربین خویش خودداری کرد توسط نیروهای لباس شخصی مورد ضرب وشتم قرار گرفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حکومت جمهوری اسلامی قصد دارد تا با منع کردن رسانه های نسبتا مستقل از بازتاب اعتراضات دانشجوئی اخبار دروغ و تحریف شده ای را توسط رسانه های انبوه خود منعکس کند. در این راستا چند روز قبل یکی از بخش های خبری سیما درگیری دانشجویان با نیروهای لباس شخصی و بسیج در دانشگاه امیرکبیر را تحت عنوان درگیری اعضا دفتر تحیکم با یکدیگر منعکس کرد.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بایکوت خبری وقایع دانشگاه ها توسط رسانه های داخلی، خبرنامه اميرکبير' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016