پنجشنبه 4 خرداد 1385

بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در مورد وقايع اخير كشور

طي ماههاي اخير بحرانهاي داخلي و بين المللي حاكميت شدت گرفته اند. حاكميت جمهوري اسلامي در سال هاي اخير اثبات كرده است كه حاضر نيست به خواسته هاي مشروع مردم ايران گردن نهد و لذا در برابر اعتراضات مردمي براي دستيابي به ابتدايي ترين حقوق انساني راه كار سركوب وحشيانه را در پيش گرفته است. دست‌اندازي و تجاوز به حقوق دانشگاه و دانشگاهيان اوج گرفته است. بدون هيچ دليل موجه و صرفا به خواست نهادهاي امنيتي دانشجويان به كميته هاي انضباطي احضار شده، حكم هاي تعليق از تحصيل و اخراج از دانشگاه دريافت مي كنند. اساتيد منتقد اخراج و يا وادار به استعفا مي شوند. انجمن هاي اسلامي به عنوان تنها تشكل هاي رسمي دانشجويي كه منافع و خواست هاي دانشجويان را پيگيري مي‌كنند به دلايل واهي در حال تعطيل شدن هستند.
طيف‌هاي دست‌نشانده‌ي حكومت با جعل عنوان اين تشكل سعي بر نفوذ در آخرين پايگاه‌هاي دانشجويي دارند. تجمعات دانشجويي در دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، صنعتي سهند، صنعتي اميركبير، علامه طباطبايي و تهران توسط نيروهاي لباس شخصي، گروهك شبه‌نظامي بسيج به اصطلاح دانشجويي و گارد ضد شورش نيروي انتظامي سركوب مي‌شود. فشار روي فعالين دانشجويي به حداكثر ميزان خود در سال هاي اخير رسيده است. در آخرين اقدام كوي دانشگاه دوباره مورد حمله قرار گرفته، تعداد زيادي از دانشجويان معترض بازداشت و چندين دانشجو زخمي شده‌اند. اخباري پيرامون ضربه‌ي مغزي و قطع نخاع شدن دانشجويان انتشار يافته است.
جو دانشگاه ها روز به روز امنيتي‌تر ميشود، سركوب به عريان ترين شكل ممكن در پيش گرفته شده‌است و در يك كلام، ارتجاع كمر به نابودي دانشگاه بسته است.
نه تنها حقوق اوليه‌ي اقليت‌هاي قومي به رسميت شناخته نمي‌شوند، بلكه اين اقليت‌ها مورد تحقير و توهين قرار مي‌گيرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تاريك‌انديشان به خصوصي ترين جنبه‌هاي زندگي مردم دست اندازي مي‌كنند. ارباب‌منشانه نوع پوشش تعيين مي‌كنند و اعتقادات مردم را مورد بازپرسي و تفتيش قرار مي‌دهند. حقوق زنان به رسميت شناخته نمي شوند و تجمعات مسالمت آميز آن ها سركوب مي شود. اخراج گسترده ي كارگران و تعويق پرداخت حقوق آن ها همچنان ادامه دارد و همه ي اين ها در حالي اتفاق مي افتند كه حكومت حق ايجاد تشكل هاي مستقل كارگري را به رسميت نمي شناسد و به جاي پاسخ گويي به مطالبات معيشتي آن ها، سياست سركوب فعالين كارگري را در پيش مي‌گيرد. كار به جايي رسيده است كه كوچكترين صداي اعتراض دراويش هم سركوب مي شود.
حكومت جمهوري اسلامي بايد توجه كند كه ديگر نمي تواند با عوام فريبي از طريق رسانه هاي حكومتي خواسته هاي كاذب و خودساخته را به جاي خواسته هاي حقيقي به مردم تحميل كند. در شرايط خفقاني كه جامعه را فرا گرفته، پافشاري بر دست يابي به فن آوري هسته اي به عنوان اساسي ترين خواسته ي ملي و مردمي ، طنزي بيش نيست كه چيزي جز جنگ، انزوا و تحريم براي كشور به ارمغان نخواهد آورد.
انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف، ضمن اعلام حمايت كامل خود از دانشجويان معترض در دانشگاه هاي تهران، صنعتي اميركبير، صنعتي سهند ، علامه طباطبايي و ديگر دانشگاه‌هاي كشور نسبت به نتايج پيگيري سياست سركوب به مرتجعيني كه حاكميت خود را به مردم تحميل مي‌كنند هشدار مي دهد.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در مورد وقايع اخير كشور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016