شنبه 6 خرداد 1385

دادگاه داود حسن‌‏پور، دانشجوي دانشگاه تهران برگزار شد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جلسه رسيدگي به اتهامات داود حسن‌‏پور، دانشجوي دانشكده ادبيات دانشگاه تهران صبح امروز در شعبه 13 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

محمدعلي دادخواه، وكيل مدافع اين دانشجوي دانشگاه تهران در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" با اعلام اين مطلب، اتهامات موكل خود را تبليغ عليه نظام و برهم زدن نظم عنوان كرد و گفت: در اين جلسه موكلم اعلام كرد كه اقرار وي در زندان به دليل تحت‌‏فشار قرار گرفتنش در زندان بوده است، به همين دليل اتهامات خود را رد كرد. موكلم همچنين اعلام كرد كه نقابي كه مورد نظر نماينده مدعي‌‏العموم است، دستمالي بود كه به علت زدن گاز اشك‌‏آور از سوي لباس شخصي‌‏ها در كوي دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: بنده نيز توضيح دادم كه اصولاً تبليغ باب تفعيل است و تفعيل نيز بر تكرار و مداومت نظارت دارد نه به يك بار انجام، به همين دليل و با توجه به عدم انطباق موارد مذكور در كيفرخواست با اوضاع و احوال حاكم در مورد موكلم، تقاضاي برائت موكلم را ارايه كردم كه اميدوارم دادگاه به اين امر توجه كند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دادگاه داود حسن‌‏پور، دانشجوي دانشگاه تهران برگزار شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016