جمعه 5 خرداد 1385

بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در پیرامون حوادث اخیر در دانشگاه های کشور

از ابتدا معلوم بود که انتصاب فردی فاقد صلاحیت به عنوان وزیر علوم، مجموعه دانشگاهی کشور را دچار بحران خواهد نمود. انتصاب روسای دانشگاهها بدون توجه به رای اعضای هیات علمی ، بی تدبیری روسای انتصابی در اداراه امورات دانشگاهها ، اخراج اساتید نمونه ، اخراج دانشجویان ، ایجاد هراس از برپایی انقلاب فرهنگی دوم ، گسترش احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی ، لغواردوهای دانشجویی به بهانه اختلاط دختر وپسر ، عدم صدور مجوز برگزاری مراسم های سیاسی و فرهنگی ، کاهش امکانات رفاهی ، کاهش بودجه پژوهشی ، بخش نا قابلی از تحفه ی وزیری است که با فروتنی نشان ممتاز سرسپردگی به استبداد و سرکوب دانشگاه را از آن خویش ساخته است . مجموعه این اقدامات در روزهای گذشته باعث بروز اعتراضاتی در دانشگاههای مختلف شد که در مورد آنها توجه به نکات زیر ضروری است.
1- در دانشگاه تهران اعتراض دانشجویان از زمان انتصاب آیت ا..عمید زنجانی به ریاست دانشگاه آغاز گردید.انتصاب فردی فاقد مدرک دانشگاهی بزرگتیرین خیانت به قدیمی ترین و بزرگ ترین دانشگاه تهران بود. درسایه سوء تدبیر این فرد فاقد صلاحیت وضعیت این دانشگاه هر روز وخیم تر می گردد.اعمال محدودیتهای فراوان برای فعالیتهای سیاسی و فرهنگی ،کاهش کیفیت امکانات رفاهی و دخالت در امر تشکلهای دانشجویی در کنار انتصاب افراد فاقد صلاحیت به عنوان رئوسای دانشکدهای گوناگون از جمله اقدامات این آیت ا..می باشد.در روزهای گذشته این بی تدبیری به اوج رسید . احضار همزمان 19نفر به کمیته انضباطی در کنار افت کیفیت امکانات رفاهی اوضاع رابسیار آشفته نمود. مسئولین دانشگاه برای جلوگیری از هرگونه اعتراضی حمایت بی دریغ خود از طیف سنتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران گسترش دادند تا جایی که رسانه ها را تهدید نمودند اگر خبری بر علیه این طیف انتشار دهند با برخورد قضایی مواجه خواهند گردید.اما اعتراضات زمانی به اوج رسید که مجوز چندین برنامه لغو گردید و آیت ا.. دستور بازنشستگی چندین تن از اساتید مجرب دانشکده حقوق را صادر نمود.مجموعه این اقدامات اعتراضات پیاپی دانشجویان را به دنبال داشت تا درنهایت به اعتراضات در کوی دانشگاه تهران انجامید. اعتراضاتی که بار دیگربا تعرض نیروهای امنیتی ولباس شخصی به کوی دانشگاه تهران پاسخ داده شد و لکه ننگ دیگری را برای طرفداران استبداد رقم زد . در کنار تمامی این اقدامات نسجنجیده اعضا طیف سنتی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران که اکنون با حمایت غیر قانونی مسئولین به نام این تشکل فعالیت می نمایند در خیانتی آشکار به دانشجویان و همکاری کامل باسرکوبگران ، دانشجویان ومعترضین را گروهی آشوب طلب می نامند ، اقدامی که حتی بسیج دانشجویی نیز انجام نداده است.
2- در دانشگاه امیر کبیر اعتراضات هنگامی اوج گرفت که مسئولین نهاد رهبری کوشیدند در انتخابات انجمن اسلامی دخالت نمایند و این تشکل مستقل دانشجویی را به بله قربانگوی خویش بدل نمایند . آرزویی که سالهاست در می پرورانند و هرگز نیز تعبیر نخواهد گشت .ازسوی دیگر در این میان عناصر وابسته تحکیم شیراز نیز می کوشند از آب گل آلود ماهی بگیرند به این امید واهی که شاید در دولت مهرورزی بتوانند انجمنهای اسلامی را در دست بگیرند ، که خوشبختانه با هوشیاری دانشجویان به شکست انجامیده است.
3- در روزهای گذشته اعتراضاتی نیز دردیگر دانشگاهای کشوربه علت توهین به مردم آذری زبان صورت گرفته است . مسئولین کج اندیش با نگاه امنیتی خویش درحالی که عاجز از درک آن هستند می کوشند این اعتراضات را آشوب جلوه دهند ، لذا چون گذشته راه سرکوب معترضان را در پیش گرفته اند و بی آنکه به دنبال پایان بخشیدن به تبعیضهای نا روا باشند شعار وحدت همه با من سر می دهند.
4- در این میان مسولین دانشکاها و رئوسای نیروی انتظامی تلاش می کنند تا با فرافکنی ، از زیر بار مسئولیت شانه خالی نمایند.و به مانند همیشه دانشجویان را گروهی اراذل و اوباش نامند، شیوه ای که همواره برای توجیه عدم پاسخکویی مسئولین وسرپوش نهادن بر بی کفایتی آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در مجموع آنچه ریشه بسیاری از این اعتراضات است تلاش مسئولین برای تهدید آزادی های مدنی وقانونی است . تلاشی که سالهاست ادامه دارد ودانشجویان نشان داده اند که هیچگاه تسلیم این فشارها نخواهند شد.
در پایان دفتر تحکیم وحدت با دعوت همگان به تمکین بر منافع ملی واقعی ایران زمین و توجه به ریشه های استبداد تاریخی گریبان گیر ما ، ضمن پاسداشت اعتراضات مدنی مردمی- دانشجویی بار دیگر اعلام می دارد تلاش آگاهانه برای استقرار «صلح در جهان و دموکراسی در ایران» تنها راه رهایی است. همچنین به مسولین امر هشدار می دهیم که ادامه روند سرکوب اعتراضات مدنی مردمی- دانشجویی چیزی جز هرج و مرج وآشوب برای میهن و ملت به دنبال نخواهد داشت . پس بشنوید که این صدای فرزندان ملت است .

به امید سرافرازی میهن و ملت
دفتر تحکیم وحدت
خرداد 1385

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بیانیه شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در پیرامون حوادث اخیر در دانشگاه های کشور' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016