شنبه 6 خرداد 1385

بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی در حمایت از دانشجویان دانشگاه های تهران و امیرکبیر

منطق استبداد با زبان زور سخن می گوید و تنها راه مقابله با آن مقاومت است. این چیزی است که مردم ما در مواجهه با آن با استبداد دارند می آموزند. نافرمانی مدنی و مقاومت مسالمت آمیز دو راهکاری است که می تواند در صورت تداوم وپیگیری مستبدین را از عرش به فرش آورد و اکنون دانشجویان دارند به همگان نشان می دهند که می شود در برابر عمله های ارتجاع و استبداد ایستاد.
از زمان روی کار آمدن دولت جدید همراه با کابینه نظامی – امنیتی احمدی نژاد فضای امنیتی سنگینی بر دانشگاهها حاکم شد تا این یگانه محل اعتراض را که صدای ناله مردم را فریاد وار به گوش بالا نشینان از خدا بی خبر می رساند و خواب خرگوشی آنها را برهم می زند به محلی ساکت وآرام ودانشجویان را به جوانانی مطیع ورام تبدیل کند.
اکنون نزدیک به یکسال است که مسئولین وزارت علوم با بی تدبیری خویش و گماشتن کسانی که توانائی اداره یک خانواده را هم ندارند به عنوان رئیسان جامعه علمی کشور افتضاحات بی شماری به بار اورده اند اما اینان در تلاشند تا با محدود کردن دانشجویان و تشکلهای آزاد ودموکراتیک دانشجوئی اجازه ندهند هیچ صدای اعتراضی از دانشگاهها بلند شود اینان می خواستند تا با خفه کردن دانشجویان هر بلائی که می خواهند بر سر دانشگاهها بیاورند و راحت تر در راه تبدیل دانشگاه به حوزه علمیه گام بردارند.
سانسور شدید نشریات دانشجوئی، سنگ اندازی بیش از اندازه برای فعالیت تشکل های دانشجوئی، فشار بیش از حد برروی فعالین دانشجوئی و احضار پی در پی آنها به کمیته انضباطی ، ذره بین گذاشتن بر رفتار و پوشش و تجسس در زندگی شخصی دانشجویان به علاوه مشکلات رفاهی خوابگاهها و دانشگاهها مسائل عمده ای هستند که در طول یکسال گذشته جامعه دانشگاهی را به شدت رنج داده اند. اما تحمل هم حدی دارد و زمانی که کارد به استخوان می رسد هیچ راهی جز فریاد باقی نمی ماند و اکنون یک هفته است که دانشجویان دانشگاههای تهران در حال فریاد کشیدن هستند تا بدینوسیله صدای اعتراض خود را به گوش حاکمان برسانند و افسوس که حاکمان نمی شنوند و اگر می شنوند پاسخشان سرکوب است و بدین خاطر است که نیروهای لباس شخصی بار دیگر وارد کوی دانشگاه می شوند ودانشجویان را به طرز وحشیانه ای مورد ضرب وشتم قرار میدهند و تعدادی را هم می ربایند و بدین سبب است که نیروهای یگان ویژه چند روز پی درپی دانشگاههای تهران و امیر کبیر وکوی دانشگاه تهران را کاملا به محاصره در می آورند تا صدای فرزندان ایران به گوش مردم نرسد وبرای متفرق کردن آنها هیچ ابائی از استفاده از باتوم وگاز اشک آور و شلیک هوائی ندارند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی به مسئولین وزارت علوم هشدار می دهد اگر به روند نابخردانه اداره دانشگاهها ادامه بدهند هر روز باید شاهد اعتراض گسترده دانشجویان در دانشگاههای سراسر کشور باشند چون آنچه که در طول هفته گذشته اتفاق افتاد تنها قسمت کوچکی از پتانسیل اعتراضی دانشجویان که یکسال انباشته شده است می باشد.
ما ضمن اعلام حمایت واتحاد خویش با دانشجویان دانشگاه های تهران وامیرکبیر، اعتراض خود را به سرکوب کوی دانشگاه و نیز کشتار وحشیانه مردم ترک زبان اعلام میکنیم.

به امید جامعه ای آزاد و برابر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

Copyright: gooya.com 2016