یکشنبه 7 خرداد 1385

گفتگو با خسرو کردپور روزنامه نگار، در رابطه با ممنوعیت فعالیت های انجمن اسلامی و تشکل های دانشجویی در دانشگاه کردستان، صداي آمريکا

- آقای کردپور لطفا" ما را در جریان جزئیات ممنوعیت فعالیتهای تشکلهای دانشجویی در دانشگاه کردستان قرار دهید .

بله باید خدمت شنوندگان محترم عرض کنم هیأت نظارت دانشگاه کردستان ، انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه را به اتهام تلاش در راستای تضعیف وحدت ملی به مدت یکماه از هرگونه فعالیت منع کرد . براساس این حکم ، این انجمن حق ندارد تا تاریخ 22/3/85 هیچگونه برنامه ای را برگزار کند.
در گزارشی که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان برای چند رسانه ارسال نموده آمده است : بدنبال برگزاری سمیناری که در تاریخ 20 / اسفند / 84 تحت عنوان " کردها و وحدت ملی " که به نقد و بررسی نشریه ی چشم اندازایران ویژه نامه ی کردستان پرداختند ؛ این انجمن با شکایت نهادهای غیر دانشگاهی روبرو و به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقدسات نظام و دفاع از احزاب اپوزیسیون ، از سوی هیأت نظارت محاکمه شد و به مدت یکماه فعالیتهای آن به حالت تعلیق در آمد .
در ادامه ی گزارش منتشر شده ، آمده است که حکم تعلیق فعالیتهای یکماهه ی انجمن اسلامی ،همزمان با تعلیق تمامی کانونهای فرهنگی دانشگاه ، از قبیل هه ژان ،شعرو ادب و اهورا ، بوده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

گفتنی است که انجمن اسلامی دانشگاه و کانونهای ادبی وهنری دانشگاه کردستان ،ازفعالترین
تشکلهای دانشجویی به شمار می روند که محدودیتهای ایجاد شده در چند ماهه اخیر نقش به سزایی در کاهش فعالیتهای آنها داشته است .

Copyright: gooya.com 2016