یکشنبه 7 خرداد 1385

تغييرات گسترده در انتظار وزارت كشور، فردا

در حالي كه تنها هشت ماه از آغاز بكار دولت جديد مي گذرد مصطفي پورمحمدي وزير كشور در نظر دارد تغييرات جديد و گسترده اي در معاونان و مديران خود ايجاد كند.

يك منبع مطلع در وزارت كشور به خبرنگار «فردا» گفت كه پورمحمدي قرار است معاونان پارلماني، شوراها و سياسي خود و همچنين مديركل روابط عمومي و سخنگوي وزارت كشور را تغيير دهد.

به گفته وي وزير كشور از عملكرد موسي پور معاون پارلماني و ميرعبداللهي سخنگوي وزارت كشور رضايت ندارد و تصميم به تغيير آنها گرفته است.

همچنين دكتر مجيدي معاون امور شوراهاي وزير نيز به دليل چند شغله بودن تغيير خواهد كرد.

وي افزود: وزير كشور همچنين به توصيه رئيس جمهور قرار است علي جنتي معاون سياسي خود را نيز تغيير دهد.

برخي مطبوعات در چند روز گذشته تغيير جنتي را متتفي اعلام كرده اند اما اين مبع مطلع گفت كه وزير كشور براي تعيين جانشين وي با چند نفر مذاكره كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي از اعلام اسامي گزينه هاي مورد نظر وزير كشور براي جانشيني جنتي خودداري كرد اما گفته مي شود علي دارابي معاون پارلماني صدا و سيما و زهره اي معاون سعيدلو از جمله گزينه هاي احتمالي تصدي اين سمت هستند.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تغييرات گسترده در انتظار وزارت كشور، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016