دوشنبه 8 خرداد 1385

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران مقابل دفتر رييس اين دانشگاه تحصن كردند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران در اعتراض به عدم صدور مجوز از سوي هيات نظارت اين دانشگاه براي برگزاري انتخابات انجمن اسلامي، مقابل دفتر رييس دانشگاه تحصن كردند.
مصطفي وفايي، دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: هفت ماه است كه دنبال برگزاري انتخابات انجمن اسلامي هستيم و در اين راستا چهار بار نامه كتبي به هيات نظارت نوشته و براي صدور مجوز برگزاري انتخابات ملاقات‌‏هاي حضوري نيز با آنها داشته‌‏ايم كه متاسفانه آنها به بهانه‌‏هاي مختلف از صدور مجوز سر باز زده‌‏اند.
وي افزود: بعد از رايزني‌‏هاي صورت‌‏گرفته، هيات نظارت روز گذشته در نامه كتبي به ما اعلام كرد تا زماني كه فعاليت‌‏هايمان را با آيين‌‏نامه تشكل‌‏هاي اسلامي مطابقت ندهيم، حق برگزاري انتخابات را نداريم كه در اين راستا اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي مقابل دفتر رييس دانشگاه تحصن كردند.
وفايي اظهار داشت: در ملاقات‌‏هاي حضوري اعضاي هيات نظارت دليل مخالفت خود را با برگزاري انتخابات تخلفات انجمن عنوان كردند و اين تخلفات را تجمعات روز دانشجو، بيانيه‌‏هاي انجمن اسلامي، موضع انجمن اسلامي در انتخابات نهمين دوره رياست‌‏جمهوري و محتواي نشريات انجمن بيان كردند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي افزود: تصور ما بر اين است كه سياست‌‏هاي جديد وزارت علوم و هيات‌‏هاي نظارت بر دانشگاه‌‏ها اعمال محدوديت براي فعاليت تشكل‌‏هاي مستقل دانشجويي است.

Copyright: gooya.com 2016