سه شنبه 9 خرداد 1385

توهين به مردم هر نقطه ايران توهين به ملت ايران است، حزب ملت ايران

پاينده ايران اي آفريدگار پاك
تو را پرستش مي كنم و از تو ياري مي جويم

هم ميهنان دلير آذربايجان به شهادت تاريخ هميشه و در همه حال مدافعين راستين سرسخت ايران زمين بوده و هرگاه ايران مورد تعرض و هجوم قرار مي گرفت مردم آذري همچون ساير اقوام ايراني به دفاع از اين سرزمين اهورايي مي پرداختند در جنگ 8 ساله كشور استعمار ساخته عراق بر عليه ايران همين اقوام دلير ايران از آذري زبانها گرفته تا بلوچهاي دور افتاده و محروم از همه آنچه كه ميبايست داشته باشند گذشتند و دوشادوش ديگر مردمان از ايران دفاع نمودند ملت ايران رشادت و از خود گذشتگي مرداني چون ستار خان و باقر خان را از ياد نبرده و نخواهد برد، اين ناآرامي ها كه در اثر عدم مديريت صحيح تصاحب كنندگان قدرت بروز نموده و باعث اعتراض هم ميهنان آذري گرديده و بهانه به دست جريانات واپسگرا در داخل و خارج از كشور داده است،ريشه در عدم توجه مسوو لين به جامعه دارد.
در اين شرايط حساس اين وظيفه آحاد مردم مي باشد كه با هوشياري به ماجراجويان اجازه ندهند كه بانگ اعتراض آنها را با شعارهاي بيگانه پسند به خشونت كشانده و بهانه به دست فرصت طلبان بدهند.
حاكميت بايد مطالبات مردم ايران يعني اقوام ايراني را پاسخگو باشد ولي متاسفانه در طول سالهاي گذشته كمترين توجهي به آنها نشده و اين بي عدالتيها تا كنون ادامه دارد و تا زماني كه نارضايتي مردم رفع نشود ما شاهد ناآرامي ها كه در حقيقت اعتراض مردم به وضع موجود ميباشد خواهيم بود آيا وقت آن نرسيده كه به جاي پرداختن به مسائل كشورهاي عربي و فلسطين به فكر مردم محروم ايران باشيم و به جاي سرازير كردن درآمدهاي نفتي به سوي كشورهاي آفريقايي و عربي آنرا صرف هزينه هاي زير بنايي و عمراني و ايجاد كار براي فارغ التحصيلان بنماييم تا كي بايد مردم رنج ديده ازحداقل از مزاياي يك زندگي نسبتاً خوب محروم باشند و نظاره گر حاتم بخشي هاي دست اندر كاران به حكومتهاي عرب باشند آيا با اين بي توجهي ها ره به جايي مي بريم و با روشي كه حاكميت در پيش گرفته بايد منتظر و شاهد اين ناآرامي ها در آينده باشيم ديروز خوزستان و كردستان امروز بلوچستان و آذربايجا ن و فردا ....؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

تنها كساني كه از اين وضعيت نابسامان سود مي برند بيگانگان هستند و بس چه خوب است كه كاربدستان جمهوري اسلامي پس از 27 سال كمي فكر كرده و به خود آيند و بيش از اين ايران را به سوي بحران و خشونت سوق ندهند و يكپارچگي ايران را بخطر نيندازند به خواسته هاي مردم توجه كرده كه فردا خيلي دير است.

تهران – دبيرخانه حزب ملت ايران
هفتم خرداد ماه 1385 خورشيدي

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'توهين به مردم هر نقطه ايران توهين به ملت ايران است، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016