سه شنبه 9 خرداد 1385

سخنگوی دولت تایید کرد: اهدای سکه توسط وزیر کشاورزی به برخی نمایندگان، آفتاب

آفتاب: سخنگوى دولت با تاييد اهداى سكه از سوى وزير جهاد كشاورزى به تعدادى از نمايندگان مجلس گفت: «ظاهراً نمايندگان در ديدار سال جديد مطالبه عيدى كرده اند و اهداى اين سكه ها نيز جنبه معنوى داشته است.» «غلامحسين الهام» در حالى اين موضوع را طى نشست هفتگى اش با خبرنگاران تاييد كرد كه پيشتر «محمدرضا اسكندرى» وزير جهاد كشاورزى، انتشار خبر فوق را «يك اتهام براى لكه دار كردن حيثيت دولت و مجلس» ارزيابى كرده بود.


واكنش اسكندرى به اقدام تعدادى از اعضاى كميسيون كشاورزى برمى گشت كه در راهروهاى پارلمان، سكه هايى به وزن ۲۰ گرم و منقش به طرح گندم برجسته را به خبرنگاران مجلس نشان دادند و مدعى شدند كه هديه اى از وزير جهاد كشاورزى است.

به رغم واكنش وزير، الهام اما ديروز ضرب اين سكه ها را تاييد و مربوط به سال ۷۲ دانست.او در توضيح بيشتر گفت: «سكه ها همان موقع به اسم يادبود و با آرم كشاورزى ضرب شده است. تعدادى از آنها در اختيار وزير بوده است.

ظاهراً در ديدار سال جديد اعضاى كميسيون كشاورزى با ايشان، نمايندگان طبق سنت ايرانى مطالبه عيدى كرده اند. وزير هم اين سكه ها را كه در بازار رواج ندارد داشته و به آنها هديه داده است.»

سخنگوى دولت آن گاه با تاكيد بر اينكه «نمايندگان سكه ها را گرفته اند»، افزود: «بعد هم دو نفر از آنان هديه را پس داده اند. يا همه بگيرند و يا همه پس بدهند. به هر حال اگر همه نمايندگان تمايل دارند، سكه ها را پس بدهند تا مثلاً با گذراندن مصوبه اى ذوب و به شمش تبديل و در جهت توسعه اقتصادى استفاده شود. دولت همواره با ريخت وپاش و اين جور برنامه ها مخالف بوده و هست.»

«غلامحسين الهام» پس از اين توصيه به نمايندگان مجلس، مصاحبه هفتگى اش را با ارايه چندين خبر از مصوبات هفته گذشته كابينه ادامه داد. او اعلام كرد كه طرح «هجرت۳» مبنى بر سازماندهى دانشجويان و دانش آموزان از سوى بسيج براى مشاركت در طرح هاى عمرانى روز يكشنبه در هيات دولت به تصويب رسيده است.

پيش از اين دولت در بند ط تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ پيشنهاد كرده بود كه بسيج سازندگى، مجرى پروژه هاى عمرانى شود و مجلس نيز به اين پيشنهاد راى مثبت داد.تبديل چنين مصوبه اى به قانون با اعتراض بخش خصوصى كشور مواجه شد و به دخالت دولت در اقتصاد رقابتى و اعطاى رتبه به بسيج در قالب يك پيمانكار تعبير شد.به رغم اين اعتراض ها ، هيات دولت در جلسه روز يكشنبه خود اين طرح را تصويب كرد. الهام راى مثبت به آن را در راستاى «رهنمود و راهبرد مقام معظم رهبرى در چند سال گذشته راجع به بسيج سازندگى» عنوان كرد و افزود: «پيش بينى مى شود هجرت ،۳ ظرفيت دو ميليون روز كار را داشته باشد كه در تابستان امسال مى تواند اجرا شود.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سخنگوى دولت سپس به دو روز جلسه احمدى نژاد در هفته گذشته با مسئولين امر اشتغال اشاره كرد و گفت: «نتيجه جلسات ۱۱۳ هزار طرح با ظرفيت ۴۳۰ هزار فرصت شغلى در استان هاى مختلف بود.»به گفته الهام از اين مجموعه طرح ها، ۳۴ هزار مورد آن به تصويب هيات وزيران رسيده است.

سخنگوى دولت اجرايى شدن اين طرح ها را منوط به تخصيص وام اشتغال دانست و در همين راستا گفت: «۱۸۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكى مصوب شده است. يعنى دولت به بانك ها يارانه پرداخت مى كند.»الهام در ادامه از آمار و ارقامى كه از مصوبات دولت گزارش مى كرد، خبر داد كه خط اعتبارى پروژه ماهواره اى «زهره» كه با مشاركت بانك صادرات و روسيه در حال اجراست، در هيات دولت تصويب شد. او همچنين از تخصيص ۱۶۵ ميليارد تومان به نيروهاى مسلح براى پرداخت بدهى آنان به مردم از سوى دولت، سخن گفت.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوی دولت تایید کرد: اهدای سکه توسط وزیر کشاورزی به برخی نمایندگان، آفتاب' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016