سه شنبه 9 خرداد 1385

جبهه مشاركت: حوادث اخير آذربايجان ريشه در بي‌‏اعتنايي به مطالبات مردم دارد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

جبهه مشاركت ايران اسلامي با صدور بيانيه‌‏اي درباره حوادث اخير آذربايجان، ريشه چنين حوادثي را در بي‌‏اعتنايي به مطالبات مردم در سطح ملي و منطقه‌‏اي دانست.

به گزارش "ايلنا"، جبهه مشاركت ايران اسلامي در اين بيانيه با اشاره به اينكه از آنچه در اين ايام در آذربايجان شرقي و غربي, اردبيل و زنجان و در مناطق ديگر ايران رخ داده, عميقا متاسف و نگران است، آورده است: به باور ما سربلندي و پايداري ايران عزيز و چشم‌‏انداز اميدبخش آن مرهون و مديون تنوع فرهنگي و قومي و وحدت برآمده از مناسبات عادلانه ميان آنها بوده و خواهد بود.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: ترك, كرد, لر, فارس, عرب, بلوچ و تركمن پاره‌‏هاي پيكر واحدي به نام ايران‌‏اند كه در پرتو پيوندهاي استوار تاريخي, اجتماعي, ديني و فرهنگي به مفهوم «ملت ايران» مضموني پويا و زيبا بخشيده‌‏اند. تداوم بقا و سربلندي ايران در گرو توجه به ويژگي‌‏هاي ملي و قومي و تامين رضايت و جلب مشاركت همه ايرانيان با رعايت حقوق مدني, سياسي, اجتماعي و فرهنگي آنان از يك سو و پرهيز از بي‌‏تدبيري, سطحي‌‏نگري حكومت از سوي ديگر است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: متاسفانه حوادث اخير نيز ريشه در بي‌‏اعتنايي به مطالبات مردم در سطح ملي و منطقه‌‏اي دارد كه با سوء مديريت وقايع و كاربرد روش‌‏هاي امنيتي گسترش يافته است، حال آنكه مسوولان امر بايد حوادث اخير را به درستي ريشه‌‏يابي و ارزيابي و براي حل مشكلات رويكردي علمي, مردم‌‏سالار و مدني اتخاذ كنند و به اين نكته بيش از گذشته توجه كنند كه عدم تامين حقوق مدني، سياسي، اعتقادي و فرهنگي و در نتيجه تبعيض, توسعه‌‏نيافتگي و تحقير آنان مي‌‏تواند به بروز ناآرامي و حتي بحران‌‏هاي قومي، منطقه‌‏اي و ملي بينجامد.
اين بيانيه مي‌‏افزايد: اعمال روش‌‏هاي غير دموكراتيك و نيز غيرمدبرانه نه فقط مشكلات را برطرف نمي‌‏كند بلكه آن را تشديد كرده و راه را براي سوء استفاده بدخواهان، يكپارچگي سرزميني و وحدت ملي مي‌‏گشايد بنابراين لازم است نگاه‌‏ها را تغيير داد و خواست‌‏هاي قانوني و معوق همه شهروندان را با راهنما قرار دادن اصل روشن « ايران براي همه ايرانيان» به رسميت شناخت. رعايت كامل و دقيق قانون اساسي به ويژه فصول و اصولي كه متضمن ابعاد مهمي از حقوق شهروندي است، از يك طرف و توزيع عادلانه منابع و ثروت‌‏هاي ملي در سطح مناطق گوناگون و نيز پرهيز ازهر گونه تنگ‌‏نظري, سطحي‌‏نگري, نظامي‌‏گري, از سوي ديگر استقلال, تماميت ارضي, وحدت و منافع ملي را تامين مي‌‏كند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است: از اين منظر پذيرش تنوع قومي, زباني در ايران نه تنها مخل يكپارچگي ملي و سرزمين نيست بلكه همچنان كه تاريخ ايران نشان مي‌‏دهد پذيرش وحدت (ملت ) در عين كثرت (اقوام ) و كثرت در عين وحدت موجب افزايش غناي فرهنگي و توان اعتقادي, سياسي و نظامي و توسعه همه‌‏جانبه آن به شمار رفته و مي‌‏رود و اين ميسر نيست مگر با رعايت حقوق كامل همه ايرانيان، فاصله گرفتن از روش‌‏هاي غيردموكراتيك در قبال خواسته‌‏هاي گوناگون فرهنگي, سياسي, اقتصادي و مدني شهروندان ايران زمين.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين بيانيه مي افزايد: جبهه مشاركت ايران اسلامي با دفاع از وحدت ملي و يكپارچگي سرزميني, با محكوم كردن هر گونه رفتار و گفتار تفرقه‌‏افكنانه، توجه همگان را به حساسيت شرايط كنوني جلب مي‌‏كند و با پشتيباني قاطع از حقوق همه ايرانيان, خواستار بيان مطالبات و خواسته‌‏ها به شكل قانوني و مدني است.

Copyright: gooya.com 2016