چهارشنبه 10 خرداد 1385

تهدید عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران به بازداشت و محاصره دفتر سازمان ادوار تحکیم، ادوار نيوز

ادوار نیوز : عبدالله مومنی عضو شورای مرکزی و سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم ) از سوی نیروهای لباس شخصی امنیتی مورد تهدید قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ، یک اتومیبل پژوی 206صبح امروز (چهارشنبه) هنگام خروج آقای عبدالله مومنی از منزل ایشان را تحت تعقیب قرار داده (و در حالی که گویا از مسیر ایشان اطلاع داشته اند ) وی را تا محل ساختمان سازمان ادوار تحکیم تعقیب می نمایند .

این گزارش می افزاید با ورود آقای مومنی به محل دفتر سازمان ، اطراف ساختمان سازمان ادوار تحکیم واقع در میدان عشرت آباد تهران با حضور گسترده نیروهای امنیتی محاصره شد .

با گذشت حدود یک ساعت از محاصره ساختمان سازمان ، نیروهای امنیتی ضمن تماس با گوشی همراه آقای مومنی ایشان را تهدید کرده و به وی گفتند که به محض خروج از محل سازمان او را دستگیر خواهند کرد و تعقیب صبح امروز حاوی یک پیام برای ایشان بوده است .

پس از این تماس تهدید آمیز حاضرین در محل سازمان ادوار تحکیم ضمن اطلاع به پلیس 110 خواستار رسیدگی به این موضوع شدند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همین حال سازمان ادوار تحکیم اعضای شورای مرکزی و سایر ارکان خود را جهت حضور در جلسه اضطراری به منظور رسیدگی به این موضوع فراخوانده است .

Copyright: gooya.com 2016