پنجشنبه 15 شهريور 1386

رکورد دو ۲۰۰ متر ايران شکسته شد، مهر

ايمان روغنی با شکستن رکورد دو ۲۰۰ متر ايران بعد از ۱۲ سال، مدال طلای المپياد ورزشی ايرانيان را بر گردن آويخت.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز در رقابتهای دووميدانی المپياد ورزشی ايرانيان که در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد، در ماده ۲۰۰ متر ايمان روغنی از تهران توانست با زمان ۲۱ ثانيه و ۱۱ صدم ثانيه ضمن کسب مدال طلا رکورد ايران در اين ماده را که به مدت ۱۰ سال در اختيار يوسف دهميری از سيستان و بلوچستان بود، ۱۷ صدم ثانيه بهبود بخشد. محمد عاکفيان از اصفهان دوم شد و به مدال نقره دست يافت و پيمان رجبی از بوشهر به عنوان نفر سوم به مدال برنز قناعت کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين گزارش حاکيست، در ماده ۴۰۰ متر با مانع المپياد نيز غلامرضا کريمی از تهران با زمان ۲۸ / ۵۱ به مدال طلا رسيد . قاسم دادگر از مرکزی با ۴۶ /۵۲ نقره گرفت و اکبر محمدی از مرکزی با ۶۴ / ۵۲ به مدال برنز رسيد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34184

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رکورد دو ۲۰۰ متر ايران شکسته شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016