چهارشنبه 22 خرداد 1387

جمع آوری عکس های عليرضا دبير از ديوارهای فدراسيون کشتی، فردا

اين موضوع تا جايی ادامه پيدا کرد که مسئولين فدراسيون از ۲ همراه دبير يعنی شهرداران مناطق ۸ و ۱۳ تهران برای توزيع مدال دعوت بعمل آوردند اما توجهی به دبير نشد و نتيجه اينکه شهرداران و دوستان دبير نيز به احترام وی در اين مراسم حضور نيافتند.
ظاهرا با دستور مسئولين فدراسوين کشتی عکس های مربوط به عليرضا دبير قهرمان المپيک ۲۰۰۰ سيدنی از ديوارهای فدراسيون جمع آوری شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرنگار ورزشی «فردا»، بعد از اتفاقات صورت گرفته در رقابتهای جام تختی و توهين و بی احترامی به عليرضا دبير قهرمان المپيک ۲۰۰۰ سيدنی و عضو شورای اسلامی شهر تهران و بالطبع اعتراض گسترده جامعه کشتی و مطبوعات به اين مسئله، روز گذشته و تنها به فاصله يک روز از اين انتقادات و اعتراضات به دستور مسئولين فدراسيون کشتی عکس های مربوط به عليرضا دبير از ديوارهای فدراسيون جمع آوری شد.

بر اساس اين گزارش،عکس قهرمانی دبير در بازيهای المپيک ۲۰۰۰ سيدنی در راهروی منتهی به اطاق رئيس فدراسيون قرار داشت که گويا اسباب ناراحتی و دلخوری جنابان را فراهم می نموده و به همين دليل با دستور ايشان عکس ها به گوشه ای از نمازخانه فدراسيون منتقل شده تا در معرض ديد ايشان نباشد.

گفتنی است، دبير به محض ورود به سالن امام خمينی کرمانشاه مورد استقبال و تشويق گسترده و بی امان علاقمندان و تماشگران مشتاق قرار گرفت اما از سوی مسئولان فدراسيون کشتی هيچ توجهی به وی نشد.

اين موضوع تا جايی ادامه پيدا کرد که مسئولين فدراسيون از ۲ همراه دبير يعنی شهرداران مناطق ۸ و ۱۳ تهران برای توزيع مدال دعوت بعمل آوردند اما توجهی به دبير نشد و نتيجه اينکه شهرداران و دوستان دبير نيز به احترام وی در اين مراسم حضور نيافتند.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37236

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جمع آوری عکس های عليرضا دبير از ديوارهای فدراسيون کشتی، فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016