يكشنبه 23 تير 1387

تنها دختر المپيكي افغانستان ناپديد شد، شيرزنان

مرجان نمازی

محبوبه احدگر، تنها زن ورزشكار افغان كه به المپيك 2008 پكن راه يافته، به طور ناگهاني ناپديد شد. ترس‌ها و نگراني‌هاي كادر المپيك افغانستان از اين موضوع كاملا‌ بجا و جدي است چراكه فعاليت‌هاي توسعه طلبانه و موفقيت‌هاي محبوبه در عرصه ورزشي در اين كشور - كه هنوز طالبان در آن براي رسيدن مجدد به قدرت مبارزه مي‌كند- نه‌تنها ارزشمند تلقي نشده بلكه با سرزنش‌ها و تهديدهاي مختلف از جمله تهديد به مرگ از جانب افراطيون مواجه شده است. براي نهضت المپيك كه به دنبال تشويق و تقويت حضور گسترده جهاني در مسابقات است، محبوبه دونده 19 ساله افغان يك گنج با ارزش محسوب مي‌شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

او زني از افغانستان است كه به دين اسلا‌م و فعاليت‌هاي ورزشي‌اش افتخار مي‌كند و قصد دارد با حجاب كامل در پكن حضور يابد. با توجه به سابقه‌ اين ورزشكار احتمال مي‌رود، او بتواند با تنها يك دقيقه اختلا‌ف از مدال‌آوران دوي 1500 متر المپيك به خط پايان برسد. همچنين محبوبه، امسال از سوي طرح همبستگي المپيك كه با هدف كمك به ورزشكاران كشورهاي توسعه نيافته تشكيل شده، موفق به دريافت بورس تحصيلي شد. به همين منظور او به يك مركز عالي‌رتبه در كوالا‌لا‌مپور و سپس به يك دوره آموزشي در فورميو در ايتاليا فرستاده شد كه در همين بين عصر روز پنجشنبه گذشته خبر ناپديد شدنش منتشر شد.


محبوبه در آخرين مصاحبه‌اش با مسوولا‌ن طرح همبستگي المپيك، گفته است: <ما به عنوان زن مسلمان، يك سري محدوديت‌هايي برخاسته از سنت داريم كه به ما اجازه نمي‌دهد حضور فعالا‌نه‌اي در عرصه ورزش داشته باشيم.> در بخشي از اظهارات او كه در تايمز آنلا‌ين منتشر شده، چنين آمده است: <من علا‌وه بر فعاليت‌هاي ورزشي، با توجه به پيشينه خانوادگي و فرهنگي، به عنوان يك زن تنها براي رسيدگي به امور خانه اهميت دارم و فرصت ديگري براي ابراز خود ندارم. من مي‌خواهم اين تصور كلي را تغيير دهم و گمان مي‌كنم جامعه نيز آمادگي اين اصلا‌حات را دارد. من به نوعي الگوي زنان كشورم هستم و به اينكه توانسته‌ام به المپيك راه پيدا كنم افتخار مي‌كنم.>محبوبه زماني كه در كابل تمرين مي‌كرد از ترس تهديدات و آزارهاي مردم مجبور بود از ساعت 30/8 شب به بعد براي تمرين دو از خانه خارج شود چون در آن ساعت همه مجذوب نمايش‌هاي تلويزيوني پراحساس و كم‌ارزش بوده و مزاحم او نمي‌شدند.پدر محبوبه يك نجار است و خانواده او در يك محله فقيرنشين كابل زندگي مي‌كند. موها جان مادر او پيش از اين گفته بود: <ما نگران وضعيت امنيتي محبوبه در افغانستان هستيم و از مردمي كه ديدي منفي نسبت به خانواده ما دارند مي‌ترسيم. اما همه اينها مانع حمايت از دخترمان نمي‌شود.>درحالي كه شجاعت و عزم محبوبه در عرصه ورزش ستودني است اما او به هيچ وجه حاضر نمي‌شود حجاب خود را كنار بگذارد و پيش از اين گفته بود اگر زماني مجبور به اين كار شود ورزش را كنار خواهد گذاشت. هيچ زن ورزشكار المپيكي مانند او تا اين حد سريع توجه رسانه‌هاي غربي را به خود جلب نكرده و سوژه خبرنگاران خارجي نبوده است. هرچند بعد از آن، محبوبه مي‌بايست پاسخگوي اتهامات نادرست همسايه‌ها و پليس شهر كابل مي‌بود.چهار سال پيش و در زمان المپيك آتن، روبينا موقيم يار و فريبا رزيهي كه نخستين زنان افغان راه يافته به المپيك بودند نيز در معرض اتهاماتي از اين دست قرار داشتند. در المپيك سيدني هم كه همچنان طالبان در صدر قدرت افغانستان بود، اين كشور در تحريم بين‌المللي بود و هيچ ورزشكار افغاني در المپيك حضور نداشت.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37631

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تنها دختر المپيكي افغانستان ناپديد شد، شيرزنان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016