دوشنبه 29 مهر 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نخستین مزرعه اینترنتی ایران، همشهری

نخستین مزرعه اینترنتی ایران در دانشگاه علم و صنعت تهران به بار نشست.
واحدمرکزی خبر، مجری طرح و عضو ارشد انجمن ايراني مطالعات جامعه اطلاعاتی کشور که به منظور شرکت در همایش تجارت الکترونیک به شهرکرد سفرکرده است، گفت: این مزرعه از طریق شبکه جهانی اینترنت آبیاری، دمادهی و کنترل می‌شود و با نصب ناودان عمودی در گلخانه محصول توت‌فرنگی بسیار مرغوبی تولید کرده است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران افزود پس از بررسی نتایج این طرح که به صورت پایلوت در دانشگاه علم و صنعت ایران راه اندازی شده است مزارع اینترنتی در تمامی شهرها و روستاهای کشور نیز قابل ارائه خواهد بود.
تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016