دوشنبه 20 مهر 1383

در پاسخ به پيام کتبي ولي‌‏عهد عربستان، خاتمي :از پيشنهاد رياض براي برگزاري کنفرانس مبارزه با تروريسم استقبال مي‌‏کنيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

"ناصر احمد المرشد البريک"، سفير عربستان سعودي در تهران امروز با سيد محمدخاتمي رئيس جمهوري ديدار و گفت‌‏وگو کرد.

به گزارش ايلنا، خاتمي در اين ديدار به روابط خوب في‌‏مابين اشاره و بر تعميق و گسترش آن در تمامي سطوح تأکيد کرد.
رئيس‌‏جمهور تنش‌‏هاي موجود در منطقه و بروز فعاليت‌‏هاي تروريستي در عربستان‌‏سعودي را خاطرنشان ساخت و اظهار اميدواري کرد: دولت عربستان‌‏سعودي با حکمت, تدبير و قوت بتواند مشکلات موجود رامرتفع کند.
خاتمي از پيشنهاد عربستان‌‏سعودي مبني بر برگزاري کنفرانس مبارزه با تروريسم استقبال کرد و با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران خود يکي از قربانيان تروريسم است بر بحث و تبادل نظر دو کشور و يافتن راه‌‏هاي مقابله با اين پديده تأکيد کرد.
رئيس‌‏جمهور ضرورت يافتن راهکارهاي مناسب براي مقابله با تروريسم توسط کشورهاي اسلامي را يادآور شد و تصريح کرد: ديگران ممکن است تروريسم را بهانه تأمين منافع خود و حمله به کساني که آنها را نمي‌‏پسندند قرار دهند در حالي که ما بايد بي‌‏طرفانه با يافتن ريشه‌‏هاي ترور به مقابله با آن بپردازيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

سفير عربستان سعودي در تهران نيز در اين ديدار پيام کتبي امير عبدالله ولي‌‏عهد عربستان سعودي را که در آن از خاتمي براي حضور در گردهمايي مبارزه با تروريسم دعوت شده است تقديم رئيس‌‏جمهور کرد.
المرشد البريک همچنين اهميت گسترش و تعميق روابط في‌‏مابين در تمامي زمينه‌‏ها را خاطرنشان ساخت.

Copyright: gooya.com 2016