جمعه 13 آذر 1383

اعدام بايد گردد! س. باستان

(از مجموعه مقالات طنز در طنز)

اگر ۱۰زن خيابانی اعدام شود، ديگر زن خيابانی نخواهيم داشت

«« .. عشرت شايق نماينده تبريز: در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني نداريم و اگر۱۰ نفر از زنان خياباني اعدام شوند, ديگر زن خياباني نخواهيم داشت. هر قاضي كه ادعا مي‌‏كند كه در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني وجود دارد, خود من پاسخ وي را خواهم داد. زن بدون خانواده يك ريال ارزش ندارد. در برخي از فرهنگ‌‏ها زن را قبول ندارند, در حالي كه جامعه ما به زن احترام مي‌‏گذارد و اين خود زنان هستند كه خودشان را باور ندارند...»» ايلنا

يكي از اصول اصولگرائي ( نوين ) يعني همين : اعدام بايد گردد! اگر ده نفر از خانم هاي روسپي را اعدام كنيم! اگر ده كودك خياباني را اعدام كنيم! اگر ده نفر معتاد را اعدام كنيم و....! جامعه ميشود بهشت برين : يعني آن چيزي كه خانم نماينده تبريز كه تفكرا حل مشكل را از طريق اعدام ، مثبت و مفيد ارزيابي مي كنند! ماشاالله به اين نبوغ! ايشان بخوبي فراموش مي كنند كه از بدو انقلاب تا امروز ، هزاران نفر ايراني با ((جرائم ))مختلف اعدام ، ترور ، شده اند و هنوز مسئولين جامعه نه تنها پيروز بر خلاف و خلافكار نشده اند ! چه بسا ، بر مشكلات و ازدياد خلاف ، افزوده گشته است! ايشان آگاهانه نمي خواهند به روي مبارك بيآورند كه تعدادي از رهبران و مسئولين ديني حاكم بر مملكت ما ، از بيست و پنج سال گذشته ، دستشان به خون آغشته است كه بايد در آينده پاسحگو باشند!

من نمي دانم اين بيضه لق را كي در دهان ما شكسته است كه با بروز هر گونه گرفتاري ، سريع و بدون درايت ، طناب دار را مجسم مي كنيم كه خلافكار( در ملاءعام) مشغول پر ـ پر زدن است و تماشاگران بي گناه و معصوم ! مشغول كف زدن هستند و گوئي تشريف آوردند عروسي ! من نمي دانم در كدام جامعه انساني با كشتن و اعدام مخالفان ، مجرمان و .... از افزايش جرم و جنايت كاسته است!؟ اين خانم نماينده لااقل بايد نمونه اي بر زبان مي آورد كه با اعدام روسپيان ، نسل روسپيگري را از زمين برداشته اند! آيا طالبان در افغانستان و يا خلفاي حاكم در عربستان ! با اعدام و سنگسار و شلاق ، توانستند جامعه مورد نظر را آرايش دهند!؟

كشوري براي خود درست كرديم نمونه! صرفنظر از دستان پشت پرده كه حكم قتل صادر مي كنند! نماينده مجلس كشور كه خود را در مقام قاضي ، مجري ، ضابط دادگستري تصور كرده نيز حكم قتل صادر مي كند! خدا به داد مردم برسد كه اگر اين خانم به رياست قوه قضائي ميرسيد! اين خانم تحصيل كرده و نماينده مردم تبريز لااقل بايد بداند كه اگر كشور صاحب دادگستري مستقل بود ، ايشان به جرم تهديد به مرگ ، خود بايد در برابر قاضي قرار مي گرفت و بازخواست و محاكمه ميشد!

ايشان در مقام نمايندگي مجلس كشور ، مقام و جايگاه زن را با سنگ كيلو وزن مي كند و براي شخصيت زن ، نرخ تعيين مي كند! در كجاي دنيا زن را با شوهر و بجه ميگذارند روي ترازو! اين تفكر كاملا ارتجاعي و ضد بشري از كجا آمده است و در كدام دانشگاه تدريس شده است؟! شايد اين خانم در دانشگاه اصولگرائي كيهان فارغ التحصيل شده اند! اگر زن بدون خانواده يك ريال هم ارزش ندارد ، پس تكليف هزاران خانم جوان ايراني كه به علل مختلف محروم از داشتن خانه وخانواده هستند ، چيست!؟ آيا بايد آنان را هم دم تيغ گذاشت!؟ آيا بايد حقوق آنان زير پا قرار گيرد!؟

متاسفانه ما مردم ، تنها با تفكر عصر تحجر آقايان روبرو نيستيم! تفكر بياباني و خونريزي نيز در محيط فكري تعداد زيادي از خانم هاي ايراني نيز وجود دارد كه مي تواند از تفكر مردان نيز خطرناكتر و ارتجاعي تر باشد! اين تفكر شمشيري است برنده و آغشته به سم تحجر كه در زير چادر خانم ها ، پنهان است! نمونه تفكر خانم شايق ، خود زخم كهنه اي است كه خونريزي را بهترين ، تشخيص مي دهند ! نشان از آن است كه شبه شيخ صادق خلخالي تنها در وجود مردان كشور ، مخفي نيست. در ميان تفكر تعدادي از خانم هاي ايراني هم در گردش است! شايد موج نوين اصولگرائي كه خود را چندي مخفي كرده بود ـ و حالا دوباره از زير زمين ها بيرون آمده ـ اين باشد كه خانم شايق ادعايش را دارند!

عكس تصورخانم تحصيلكرده نماينده تيريز، اينجانب معتقدم روسپيان ، معتادان ، حتي جانبان و خلافكاران ، قربانيان جامعه ما هستند كه داراي حقوق مساوي با ساير شهروندان كشور مي باشند! هيچ كس در هيچ مقامي ( حتي قوه قضائي كشور ) حق سلب حقوق مدني آنان را ندارد! اعدام آنان در حكم قتل نفس است و هيچ مقامي اجازه ندارد حكم قتل براي آنان صادر كند! و عميقا معتقدم كه مجازات اعدام در كليه موارد بطور كلي بايد در كشور ما ملغي شود و اين تفكر نيز از ذهن بيمار ، زدوده شود!

وجود مجازات اعدام ( قتل نفس .) شرعي و غير شرعي ، باعث بروز تفكراتي مانند حكم خانم شايق است كه خلاء قانوني در اينگونه مجازات نمي بيند! وجود مجازات اعدام باعث آن شده است كه هزاران ايراني ( سياسي و غير سياسي ) ، طي بيست و پنج سال گذشته ، با جرائم مختلف ، محاكمه ( بدون محاكمه ) و اعدام شده اند و هنوز فكر آن موجود است كه با اينگونه مجازات ، از جرم و جنايت مي كاهيم! هفته اي نيست كه در سراسر كشور ، مجازات اعدام اجرا نشود. آيا از خلاف نيز كاسته شده است!؟ شايد خانم شايق جواب آن را بهتر بداند!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اينجانب مطمئن است كه خانم شايق و هواداران مجازات اعدام ، مورد پاكدشت را ، دليل وجود اعدام خواهند دانست و از آن پيروي و دفاع خواهند كرد! در جواب بايد سئوال كرد: آيا جايگاه كودكان ما درآغوش گرم خانواده ، مهد كودك و مراكز آموزش است يا در خيايان و محل كار!؟ آيا استثنا در جامعه ، نماد بيشتري دارد يا قاعده! اگر خلاف را بيماري اجتماعي بدانيم ، درمان آن ، خارج از مجازات اعدام است و محتاج به تحقيق و تفحص در علل آن است كه مربوط به متخصصيني است كه خود بيمار ايدئولوژي ضربتي مانند خانم شايق نيستند!

زماني كه جامعه را به خودي و ناخودي! خلافكار و پرهيز كار! انقلابي و ضد انقلابي! مسلمان و غير مسلمان! پاك و نجس ! و.... تقسيم شود مانند جامعه امروزي ما ! پاكان كه دستگاه حاكميت را در دست دارند! مدعي سر به نيست كردن ناپاكان ميشوند! چون خود را پاك و منزه مي پندارندو حاضرند (( سنگ اول )) را بزنند! خود را مجبور نمي بينند كه عمق و ريشه فاجعه را ـ كه خود درآن دست دارند ـ بينند و جوابي براي اين معماي اجتماعي يابند! لذا شق آخر به سياست روز تبديل ميشود و حكم اعدام ( راحترين روش ) ملكه ذهن ميشود چون احتياجي به غور و تفكر ، درايت و تدبير نيست! اعدام بايد گردد! نقطه سر خط.

چون اين پاكان : همگي ، هم قاضي ، هم شاكي ، هم مجري تشريف دارند يك روز روسپي مي كشند! يك روز مخالفان عقيدتي خود را نابود مي كنند! يك روز باصطلاح مرتد ، سر ميبرند! و عملا وجود دادگستري را زير سئوال برده اند! در واقع وجود دستگاه عريض و طويل دادگستري وجودش در كشور ، ضرورت خود را از دست داده است! وقتي رئيس قبيله ، دادستان هم هست و حكم صادرمي كند! وجود دستگاه قضائي يعني زرشك !

يك نفر در مقام نمايندگي دوست دارد اعدام كند ، چون خلا قانوني نمي بيند! يك نفر هم حكم و فتوي دريافت مي كند تا بكشد و مي كشد! قانوني هم نمي تواند جلويش را بگيرد! پس بنابراين ، وجود دادگاه و قاضي و دادگستري معني و مفهوم خاصي براي اين پاكان ندارد! همگي دست به دست هم داده اند تا مملكت خويش را كنند آباد! با تشكر از حوصله شما

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/15181

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعدام بايد گردد! س. باستان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016