پنجشنبه 24 دی 1383

گفت وگوهاى سياسى اتحاديه اروپا و ايران از سرگرفته شد، ايرنا

بروکسل ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۲۴ / ۱۰ / ۸۳
خارجى.اتحاديه اروپا.ايران .
گفت وگوهاى سياسى اتحاديه اروپا و ايران صبح پنجشنبه در بروکسل
ازسرگرفته شد.
اين گفت وگوها شامل بحث درباره مسايلى مانند وضعيت حقوق بشر در
ايران ، امنيت منطقه اى در خاورميانه ، مبارزه با تروريسم و تکثير سلاحهاى
کشتار جمعى است .
"ابراهيم رحيم پور" مديرکل امور اروپاى غربى وزارت امور خارجه ايران ،
رياست هيات ايرانى و "پل ميتز" سفير لوگزامبورگ ، رياست طرف اروپايى را در
اين مذاکرات به عهده دارد.
لوگزامبورگ رياست دوره اى اتحاديه اروپا را عهده دار است .
دور پنجم مذاکرات مربوط به توافقنامه تجارت و همکارى اتحاديه اروپا و
ايران روز چهارشنبه در بروکسل ازسرگرفته شد.
اين مذاکرات به خاطر نگرانىهاى اتحاديه اروپا از برنامه هاى هسته اى
ايران متوقف شده بود.
"اسفنديار اميد بخش " سخنگوى هيات ايرانى در مذاکرات مربوط به
توافقنامه تجارت و همکارى به خبرنگار ايرنا در بروکسل گفت : طرفين در اين
دور از مذاکرات تصميم گرفتند که ششمين دور اين گفت وگوها در ماه مارس در
تهران برگزار شود.
به گفته وى، نشست روز چهارشنبه شامل مسايلى مانند بازاريابى، مقررات
و آيين نامه هاى مربوط به مسايل تجارى و همکارى بود.
اميد بخش افزود : اتحاديه اروپا انتظار دارد که ما همه نظام تجارى خود
را با مقررات و آيين نامه هاى سازمان تجارت جهانى هماهنگ و منطبق کنيم .
اين ، کارى مهم اما دشوار است . با توجه به بعد فنى و پيچيدگى اين روند،
تکميل اين روند مستلزم صرف زمان طولانى است .
به گفته وى، تبادل امتيازات و توافق ها در اين دور از مذاکرات از
اهميت برخوردار بود و در دور بعدى وارد بخش هاى بسيار مهم مذاکرات خواهيم
شد.
از سوى ديگر، "کريستين لفلر" سرپرست هيات اروپايى شرکت کننده در
مذاکرات مربوط به موافقتنامه تجارت و همکارى با ايران در گفت وگو با شبکه
تلويزيونى "يورو نيوز"، از ايران به عنوان يک بازيگر مهم اقتصادى و
سياسى در منطقه ياد کرد و افزود : ما کمک خواهيم کرد ايران با همکارى و
مشارکت دوباره با اين مجمع بين المللى (اتحاديه اروپا) جايگاه خود را در
منطقه پيدا کند.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"کيا طباطبايى" مديرکل بخش اقتصادى وزارت امور خارجه ايران سرپرستى
هيات ايرانى را در دور پنجم اين گفت وگوها به عهده داشت .
دور اول مذاکرات مربوط به توافقنامه تجارت و همکارى اتحاديه اروپا و
ايران در تاريخ ۱۲ دسامبر سال۲۰۰۲ در بروکسل آغاز شد و تا دور چهارم در
تاريخ دوم و سوم ژوئن سال۲۰۰۳ در تهران ادامه يافت .
تصميم به ازسرگيرى اين مذاکرات پس از عقد توافقنامه پاريس بين ايران
و انگليس ، فرانسه و آلمان و تاييد تعليق فعاليت هاى غنىسازى و بازفرآورى
ايران در قطعنامه نوامبر۲۰۰۴ شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى اتمى
اتخاذ شد.
اين مذاکرات و نتايج حاصل از آن به بهبود و توسعه مبادلات اقتصادى
و همکارى بين اتحاديه اروپا و ايران کمک خواهد کرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16861

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفت وگوهاى سياسى اتحاديه اروپا و ايران از سرگرفته شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016