جمعه 16 بهمن 1383


فراخوان عام شخصيت ها و نهادهای ايرانی به مجامع بين المللی و گزارشگر ويژه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل در دفاع از اعتصاب غذاي زندانيان سياسي

( اطلاعيه شماره ۲) 4 فوریه۲۰۰۵ برابر ۱6 بهمن ۱۳۸۳!!

 آزاديخواهان!

 در دهمين روز از اعتصاب غذای زندانيان سياسی در رجايی شهر کرج ، جان زندانيان اعتصابی در خطر است ، برای دفاع از جان بينا داراب زند ، دکتر فرزاد حميدی ، فعال اعتصابی آریو سراجی که از تبریز به تهران آمد و خود را با زنجير به میله های درب دفتر سازمان ملل متحد بسته بود ، توسط ماموران اطلاعاتی دستگیر شد و دست به اعتصاب غذا زده است ، و همینطور دستگیری عباس خرسندی از فعالین مشهد و همچنین اعتصاب غذای ولی فیض مهدوی به همراه شش زندانی رجایی شهر کرج و همراهی مهرداد حیدر پور از بند 350 اوین در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان ، و سیعا پشتیبانی نماییم!
درنگ لازم نيست ، بايد يک صدا آزادی بی قيدو شرط تمامی زندانيان سياسی را سر داد و فرياد دادخواهی و مظلوميت خانواده های زندانيان را همصدا بگوش جهانيان رساند . لازم می نمايد ازهر اقدام مشترکی در سراسر جهان بهره گیریم و افکار عمومی جهان را در جریان رویداد ها قرارداد!!


فراخوان عام شخصيت ها ، نهاد ها و انجمن های فرهنگی _ اجتماعی اروپا ، کانادا و آمريکا در محکوميت نقض حقوق بشر و وضعيت اسفناک زندانيان سياسی در ايران !

 به نهادها و مجامع بين المللی و گزارشگر ويژه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل خانم ياکين ار تورک !

 خانم ها و آقايان:

در ايران روزی نيست که مطبوعات و رسانه های خبری اخبار دستگيری ها ، زندانی شدن ها ، شکنجه ، محاکمات در دادگاههای در بسته و بدون هئيت منصفه ، فوج دستگيری فعالين اجتماعی ، دانشجويان و فعالين کارگری ، وبلاگ نويسان و صدور احکام اعدام را گزارش ننمايند.

 از جمله : حکم ضد انسانی برای حشمت الله طبرزدی به ۱۴ سال و تبعيد به برازجان ، تجديد محاکمات فعالين کارگری سقز که با اعتراض جان مانکس ، دبير اول کنفدراسيون اتحادیه های سراسری اروپا و فعالین کارگری مستقل و سازمانها و احزاب روبرو شده است ۰

 همچنين نامه ها و گفتگوی افشاء گر خانم صبح ناز داراب زند ، شیوا نظر آهاری ، تقی حمیدی ، پدر دکتر فرزاد حمیدی با راديو برابری و گزارشا ت « کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی » ، « کميته پيگيری وضعيت زندانيان سياسی زندان رجايی شهر » مبنی بر اینکه ، ۶ تن از زندانيان سياسی زندان رجایی شهرکرج از روز دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۸۳ ، آقايان : بينا داراب زند ، ارژنگ داوودی ، حجت زمانی ، مهرداد لهراسبی ، فرزاد حميدی ، جعفر امامی در اعتراض به عدم تفکيک جرايم و اجراء طرح طبقه بندی زندانيان سياسی از زندانیان عادی ، دست به اعتصاب غذا زده اند۰

 گفتنی استکه : ترفند تازه رژيم در برخورد فعالان سياسی دانشجويان ، روزنامه نگاران ، وبلاگ نويسان ، نگهداری آنها در بند های غير سياسی در کنار زندانيانی با جرايمی چون قتل _ سرقت مسلحانه و شرارت است.

 زندان رجايی شهر از مخوف ترين زندان های ايران است ۰ اين زندان اعدام های سال ۶۷ را نيز به خود ديده است ! در اکثر بند های اين زندان خريد و فروش مواد مخدر و تجاوز به جوانان کم سن و سال که توان دفاع از خود را ندارند ۰ توسط افشاء گری بينا داراب زند و ياران او به بيرون زندان رسيده است ۰

 ما امضاء کننده گان اين فراخوان ، بار ديگر توجه تمامی نهادهای حقو ق بشری ، گزارشگر ويژه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل خانم يا کين ار تورک ، تمامی آزاديخواهان جهان و مردم شرافتمند ايران را به نقض گسترده حقوق اين زندانيان اعتصابی جلب نموده و آنها را به حمايت از خواسته های به حق تمامی زندانيان سياسی فرا می خوانيم و يکصدا ، ضمن همبستگی با اعتصاب غذا کننده گان زندان رجايی شهر کرج ، اعلام می داريم :

 ۱ _ ضمن محکوم کردن هر گونه دستگيری فعالين سياسی ، زندان ، شکنجه ، خواهان پايان بخشيدن محاکمات دربسته و صدور احکام سنگسار واعدام در سراسرايران می باشيم!

۲_ ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی می باشيم !

۳_ اعزام يک هئيت از جانب نهاد های بين المللی ، جهت باز ديد زندان ها ، گفتگو با زندانيان سياسی و ملاقات با خانواده های زندانيان سياسی و ارائه گزارش به افکار عمومی جهان ، خواست ما می باشد!

 امضاء افراد و شخصيتهای آزاديخواه اعم از: فعالين سياسی _ دانشگاهيان _ نويسندگان _ هنرمندان و شاعران و۰۰۰

 آذر شيبانی _ محمد شيبانی _ آرش کمانگير _ آرش امجد _ آزاده شکوهی _ امير اصغری نيا _ اصغر ايزدی _ ويدا هوشيار _ اسماعيل رزازی _ ايوب رحمانی _ احمد پوری _ ايوب رحمانی _ ابراهيم آوخ _ اردشير مهرداد _ اردشير نظری _ احمد نوين _ ارسلان کريمی _ارژنگ بامشاد _ اردلان کريمی _ ايراندخت کوهل _ احمد علوی _ دکتر حسن عباسی _ دکتر يونس پارسا بناب _ اسفنديار منفرد زاده _ دکتر گلمراد مرادی _ دکتر مهدی يوسفی _ امید شاهرخی نسب _ ايرج حيدری _ امير جواهری لنگرودی _ پرويز جواهری _ هادی جواهری لنگرودی _ احمد مزارعی _ احمد افسری _ اردشير عظيمی _ احمد غلاميان _حسن عزيزی _ حسن حسام _ بيژن رستگار _ بهروز فراهانی _ بهروز اميدی لاهيجانی _ بيژن سعيد پور _ شهاب لبيب _ سعيد افشار _ سيا ووش ستوده _ علی رياضی _ سيامک جهانبخش _ رضا اميد _ روزبه وين _ روبن مارکاريان _ رضا بيگی _ رضا صبری _ رضا سپيدرودی _ رضا مرزبان _ محمد رضا شالگونی _ _ سهراب شباهنگ _ نسرين احمدی _ محسن فرد _ احمد رنجبر _ رفعت رنجبران _ نرگس کرمانشاهی _ مسعود پولادی _ پرويز آذر _ نجف روحی _ محمد دشتی _ جواد يگانه _ احمد سالمی _ اميد صالحی _ پروانه مقدم _ محسن احمدی _ ايران فرجی _ جواد اسکويی _ نرگس احمدی _ مهدی توسلی _ حسين قاضی _ پيام لطفی _ فريبا ثابت _ حسين شراحی _ علی پيچگاه _ ثريا چيت ساز _ علی اکبر شالگونی _ مزدک شالگونی _ شهره شالگونی _ آزاده شالگونی _ هوشنگ ديناروند دانيال _ علی ديناروند _ زويا قاشلاق _ مجيد تمجيدی _ گلناز هدايت _ سعيد حاجی زاده _ حسن کيانوش _ کاوه رضوانی _ مهتاب توسلی _ حميد مهر آرا _ علی شمس _ جمشيد روحی _ عبدالله توسلی _ شادی توسلی _ الوند کرمانشاهی _ بيژن امينی _ فرخ قهرمانی _فرامرز پويا _ فرامرز دادور _ رضا طالبی _ امين مولايی _ وحيد اصغری حصارکی _ محمد هادی امينيان _ سيامک وطن آبادی _ فرهاد بهشتی _ دريا دل توانا _ سعيد اوحدی _ محمد علی اوحدی _ عطا مرادی _ صمد نويد _ عباس مومن _ پروانه رياحی _ لاله حسين پور _ شيرين مرادی _ خليفه موسوی _ حميد موسوی پور اصل _ محمد حسيبی _خسرو مقدم _ علی فياض ( نویسنده و روزنامه نگار) _ کريم بهجت پور _ حشمت محسنی _ علی اعتدالی _ علی گلباغی _ فريبرز داوودی _ گلنار روحی _ سروژ قازاريان _ پتی بلوچ _ علی جالينوسی _ رخشنده حسين پور _ مسعود صديقی _ حسين نقی پور ( روز نامه نگار ) _ مرضيه مومن زاده _ نويد مومن زاده _ کريم حاجی رسول _ سالار آشناگر _ بدری صفوی _ اکبر اغراقی _ سارا آزاد _ اصغر جيلو _ پروانه قاسمی _ شيرين مرادی _ ياور اعتماد _ شعله ايرانی _ ناصر اخوان _ فروغ اسد پور _ محمود آزاد _ جواد کمالی پور _ ياسمين ميظر _ تراب ثالث _ بهرنگ رياحی _ نقی رياحی _ تقی رياحی _ نيکولا رياحی _ پروين شکوهی _ تقی روزبه _ پدرام قهرمانی _ جواد نجابت _ جواد عرفانيان _ رضا نجابت _ حسين جواد زاده _ دکتر پيران آزاد _ مسعود کرمانشاهی _ نوشين شاهرخی _ رحمن صوفی _ حميد پور قاسمی _ جعفر ابراهيم زاده _ علی دماوندی _ حجت کسراييان _ خسرو آهنگر _ نصرالله شاد مهر _ هدايت سلطانی پور _هادی فهيمی فر _ حبيب رياحی _ پروين رياحی _ محسن کيا _ منوچر رادين _ جليل زنجانی _ مهران اعظمی _ ناهيد ناظمی _ ناصر روشن ضمير _ محمد خيری _ رضا خيری _ عبدالقادر بلوچ _ مهدی کيا _ مجتبی نظری _ مسعود نظری _ کوکب نظری _ فرامرز پور نوروز _ رضا چيت ساز _ رضا جعفری _ غلام آل بويه _ سيد حسين تهامی _ ويدا صالحی _ پروانه ناجی _ دکتر جواد جوادی _ نسرين آزاد _ سارا محمود _ سعيد پورمند _ مهشيد راستی _ علی فکری _ اردلان کريمی _ مريم البرزی _ علی عابدينی _ حسين عابدينی _ محمود حشمت _ يوسف آبخون _ جواد نويد _ محمود معمار نژاد (بهرنگ) _ صديقه يوسفی _ داريوش آرام _ داريوش ارجمندی _ مجيد مظفری _ حسين مظفری _ محمد آزادگر _ شيوا بهار _ حسن جعفری _ حميلا نيسکيلی _ شکوفه ابراهيم زاده _ علی مير حسينی _ رضا صداقت _ فرشاد بيگی _ کريم خوش عقيده _ حسين سعدی _ حسين توسلی _ علی فرقانی _ سيامک انصاری _ نصير گيلانی _ مرتضی بوداغی _ رضا توانگر _ محمد رضا باقری _ جواد يغمانيان _ مهدی صفا پور _ ابراهيم نجفی _ مينا پويا _ پروين ابراهيمی _ علی عبدی _ محمد مهر پور _ منصور افشاری _ اصغر نصرتی _ سعيد تقوی _ موسی دانشفر _جواد دادستان _ احمد نيک بين _ رضا صفا وردی _ منوچهر غفاری _ عبدالله محمودی _ پوران اصغری _ مصطفی پور سنگری _ فرزانه بلبل آبادی _ دکترشکور فلاح ( استاد سابق دانشگاه جندی شاهپور اهواز ) _حسين رودباری _ نادر صمد پور _ بهروز اسدی _ رسول جواديان _ ن _ نوری زاده _ رضا علامه زاده _ توفان آرام _ علی عاشوری _ فريد مزدک _ علی ا فشاری نيکو _ علی يوسفی _ مجيد مافی _ سيد حسين مير کريمی _ اميد حبيبی نيا _ مهدی کيا _ ناصر جوهری _ بيژن فتحی _ بهروز فدايی _ محمد حسيبی _ پريچهر حسيبی _ علی حسينی _ سامان حسيبی _ مرتضی کاويان (هانوور) _ مهدی رضوی _ زری عرفانی _ هادی آبکناری _ داريوش مراد _ پيروز براتی ( تهران ) آرش مهدوی _ سينا حافظی __ آرشيد مطيع قوانين _ قدرت قلی زاده _ حسين هراتی نزهت ( روزنامه نگار ) _ سياووش کوهرنگ _ فرود سياووش پور _ پدرام _ فريدون گيلانی _ لاله بشر دوست _ سينا صفا بخش _ وهاب انصاری _ گلی روحی _ رضوان جمالی _ بهمن خاکسار _ اقبال قلعه گلابی _ رحيم راشدی _ رضا بهمن پور _ مينا رحيم زاده _ گلی افشار _ اکرم موسوی علی آبادی _ عاطفه جعفری _ رضا شمالی _ احمد توماج _ خسرو عبدالهی _ رضا هاشمی _ حسين جوادی _ آ رش شاه تيموری _ رضا علوی _ محمد خرم _ حميد نوبری _ ناصر زمانی _ سيامک زمانی _ عباس زمانی _ اکبر زمانی _ ناهيد نصرت _ نکيسا باقريان _ محسن توفيقيان _ محمد تجلی جو _ آ ذر نوش همتی _ بهروز رضايی _ حسين کمالی _ جمال حسن زاده _ شاهپور سالمکار _ جمال محمدی _ حسين هراتی نژاد _ سعيد سالک _ داريوش مرا د _ سهرابی ( تهران ) _ مرتضی کاويان _ رسول عباسی _ سيامک فريد _ عليرضا ايران نژاد _ بيژن اعتدالی _ نسرين داور پناه _ خسرو شيمرانی _ احمد نجاتی _ سهيلا نجاتی _ آينده آزاد _ رضا افشار پور _ حسرت ا فشار پور _ بابک جعفری _ نغمه دهقان پور _ بهرام کسمائی _ رضا افرازی _ جاويد اسديان _ رامين مولا ئی _ آ وا محجوبی _ علی کريمی _ رضا محسنی پور _ نجات مهدوی _ شيوا بوداغ زاده _ محمود بهمنی _ علی راجی _ محسن نجات _ فرشيد سارمی _ مهين زنوسی _ آزاده آشنا _ حميد آشنا _ داريوش دستوری _ مينو عابدی _ حسام وثوقی _ کمال صالحی _ پروين صديقی _ فزاد جاسمی _ مقصود کاسبی _ مليحه فرهنگ _ بهمن فرهادی _ شاهرخی _ مهناز پيک _
ليست دوم :


 انور مير ستاری ـ شیوا دظر آبادی ـ حسن زارع زاده اردشیر _ حمید رضا ظریف نیا _ علی بیکس _ سعید بصارتی _ سيروس کسرائيان ـ علی رنجبر ـ کاوه شير زا د ـ مسعود صفاری ـ فرهنگ اعتمادی ـ الهام اعتمادی ـ حسن قيصری ـ بهروز جاويد تهرانی ـ کوروش روز ماريان ـ احمد اسکندری ـ فريده خردمند ـ جواد اسديان شاعر ـ نيلوفر بيضايی ـ حيسن ابقری ـ شهلا ابقری ـ علی دوانی ـ داريوش دبيران ـ کوروش صحتی ـ محسن نژاد ـ خليل غزلی ـ کيخسرو پرويز ـ حميد رضا ظريف نيا ـ کامبيز دليجان ـ منوچهر شفائی ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ـ حميده بابا ـ بيژن مهر ـ عنيات پاک نيا ـ مصطفی صنعت نما ـ معصومه صفری ـ مسعود حميدی ـ محمد حسينی جوادی ـ حميد بهرامی ـ حسين انور حقيقی ـ اکبر زرگر ـ رضا خردمندی ـ نادی مقدس ( دانشجو ) ـ حسن درويش پور ـ رضا خردمندی ـ رکسانا دستان ـ هوشنگ اسدی ـ سعيد اشکان فعال حقوق بشر ـ بهزاد سپندتا ـ حميد نوروزی ـ هوشنگ گل آبادی شاعر و نويسنده ـ محمود نرا قی ـ رويا نرا قی ـ مقصود پاريس ـ دکتر حسين معمار زاده ـ ندامقدس ( دانشجو ) ـ بهزاد آشوری ـ شهاب شکوهی ـ اسحاق رهبر ـ تراب مهرابی گيلانی ـ سعيد کلانکی ( دبير سابق کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی ) ـ شاهين صادقی ـ دکتر حسن ماسالی ـ ساسان صميم کرد ـ مونا زکی خانی ( آموزگار ) ـ خالد فلاحيان ـ وحيد شعبانی ـ مهدی خرازی ـ مريم زکی خانی ( خانه دار ) ـ بابک ناقد ـ دکتر حسين باقر زاده ـ عباس شيرازی ـ فرشيد ابراهيمی ـ آزاده ايرانی ـ بهمن رضی ـ احمد رضا کامری ـ پيام شيرازی ـ ویکتوریا آزاد _عليرضا يوسفی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ـ هومان مينائی ـ ايران ايلدا ـ امير فرشاد ابراهيمی ـ ناصر صالحی ـ زهره جعفری ـ اکبر جعفری ـ دامون گلريز ( دانشجو)ـ مزدک کاسپين ( تهران ) ـ عاطفه فيروزی ـ ايرج اوجی ـ ی دفاع از زندانيان سياسی ) ـ شاهين صادقی ـ دکتر حسن ماسالی ـ ساسان صميم کرد ـ مونا زکی خانی ( آموزگار ) ـ خالد فلاحيان ـ وحيد شعبانی ـ مهدی خرازی ـ مريم زکی خانی ( خانه دار ) ـ بابک ناقد ـ مرتضی کاويان ـ دکتر حسين باقر زاده ـ عباس شيرازی ـ فرشيد ابراهيمی ـ آزاده ايرانی ـ بهمن رضی ـ احمد رضا کامری ـ پيام شيرازی ـ عليرضا يوسفی ـ هومان مينائی ـ ايران ايلدا ـ امير فرشاد ابراهيمی ـ ناصر صالحی ـ زهره جعفری ـ اکبر جعفری ـ دامون گلريز ( دانشجو) ـ مزدک کاسپين ( تهران ) ـ عاطفه فيروزی ـ ايرج اوجی ـ عباس خرسند نیا _ یوسف حجاب _ دکتر زهرا عرفانی _ محمد مهدی کیانجو _ عباس مظاهری _ ر ، شفاهی _ کارین مونن _ بهروز سر فراز _ فرید سعادت _ علی رحمانی _ سروش زاری _ نیلوفر لنگرودی _ مجید دلیریان _ ویدا حاجبی _ جمشید بامری _ استیفان _ هادی آبکناری _ سایه سعیدی سیرجانی _ عباس سماکار _ فرزاد جاسمی _ مریم عظیمی _ دکتر سعید عباسیان _ علیرضا قنبری _ فرج آ ل یاری _ خسرو باقر پور _ کامران گیاه چی _ حمید علیزاده بهبهانی _ دکتر محمود تهرانی _ عبدالرضا سا لک _ رضا مولایی _ فخر ا لسادات علمی _ افسانه علمی _ ناز گل فراهانی صدر _ اکبر فراهانی صدر _ آیدا فراهانی صیر _ احمد زاهدی لنگرودی _ خسرو رحیمی _ شهرام همایون _ شهاب گل آلان و ______ ادامه دارد ۰ ۰ ۰

 * * * * * * * * * * * * *

 اسامی نهاد ها ی فرهنگی و اجتماعی در خارج از کشور :

 ۱_ انجمن دفاع از زندانيان سياسی و عقيدتی در ايران _ پاريس

 ۲_ کمپين دفاع از مبارزات دموکراتيک مردم ايران_ انگلستان

 ۳_ کانون دفاع از آزادی بيان _ گوتنبرگ (سوئد)

 ۴_ کميته دفاع از آزادی و دمکراسی در ايران _ وين (اتريش)

 ۵ _ سازمان پناهندگی پرايم _ هلند

 ۶ _ راديو صدای زن_ ونکوور(کانادا)

 ۷_ کميته دفاع از پناهندگان سياسی _ برلين (آلمان )

 ۸ _ کانون دفاع اززندانيان سياسی _ برلين (آلمان )

 ۹ _ انجمن بيداری ايرانيان هانوور_آلمان

 ۱۰ _ کانون حمايت از زندانيان سياسی ايران _ آخن (آلمان )

 ۱۱ _ کانون اجتماعی _ فرهنگی انديشه _ هلند

 ۱۲ _ تشکل مستقل دمکراتيک زنان ايران _ هانوور(آلمان)

 ۱۳_ شورای پناهندگان ايرانی برمن _آلمان

 ۱۴ _ کانون فرهنگی _ سياسی انديشه _ مونستر (آلمان )

 ۱۵ _ کانون مستقل ايرانيان لايپزيک _ آلمان

 ۱۶ _ راديو آوا ( بخش فارسی راديو فلورا)_ هانوور ( آلمان )

 ۱۷ _ فرهنگسرای انديشه _ گوتنبرگ

 ۱۸_ فرهنگسرای بامداد _ مالمو

 ۱۹ _ انجمن فرهنگی _ اجتماعی دارکوب _ مالمو

 ۲۰ _ کميته همبستگی استان اوره برو _ سوئد

 ۲۱ _ انجمن فرهنگی و اجتماعی همبستگی _ استکهلم

 ۲۲ _ نشر باران _ استکهلم

 ۲۳_ کانون سياسی و فرهنگی ايرانيان _ سوئيس

 ۲۴ _ هييت سر دبيری نشريه آوای زن _ سوئد و نروژ

 ۲۵_ راديو همصدا _ اسلو ( نروژ )

 ۲۶ _ انجمن فرهنگی جامعه يارسان در خارج از کشور

 ۲۷_ کميته پناهندگان سياسی وان _ ترکيه

 ۲۸ _ کانون پناهندگان سياسی سيدنی _ استراليا

 ۲۹ _ سايت چه بايد کرد _ايالات متحده آمريکا

 ۳۰ _ انجمن گلشن _ ايالات متحده آمريکا

 ۳۱ _ کانون دوستداران فرهنگ ايران _ واشنگتن (ايالات متحده آمريکا )

 ۳۲ _ کانون دمکراتيک ايرانيان _ دالاس ( ايالات متحده آمريکا )

 ۳۳ _ انجمن فرهنگی و هنری اکباتان _ گوتنبرگ

 ۳۴ _ هييت سر دبيری راديو برابری

 ۳۵ _ راديو همراه _ گوتنبرگ

 ۳۶ _ انجمن فرهنگی ميهن _ گوتنبرگ

 ۳۷_ انجمن ايرانيان سوسياليست لندن _ انگلستان

 ۳۸ _ کمتيه دفاع از مبارزات مردم ايران و زندانيان سياسی ايران _ فرانکفورت

 ۳۹ _ سايت خبری _ اجتماعی و سياسی گزارشگران

 ۴۰ _ سايت خبری _ سياسی دکتر عباسی

 ۴۱ _ کانون دانشجويان ايرانی در هلند

 ۴۲_ کميته دفاع از حقوق بشر در ايران

 ۴۳ _ کميته دفاع از زندانيان سياسی _ انگلستان

 ۴۴ _ سازمان دانشجويان دمکرات ايران _ امئو (سوئد )

 ۴۵_ سايت بولتن

 ۴۶ _ آسيل کميته گروه ايران _ سوئد

 ۴۷ _ جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران _ نروژ

 ۴۸_ کانون تلاش برای آزادی قلم و بيان و انديشه _ ايالات متحده آمريکا

 ۴۹ _ اتحاد چپ ايرانيان واشنگتن

 ۵۰ _ اتحاديه ايرانيان سوسياليست _ شمال آمريکا

 ۵۱ _ جنبش همبستگی با دانشجويان ايران و دکتر ناصر زرا فشان _ استکهلم

 لیست دوم :

 ۵۲ ـ اتحاد دمکراتيک ايرانيان ترقيخواه ـ سوئيس

 ۵۳ ـ بنياد اسماعيل خوئی ـ ايالات متحده آمريکا

 ۵۳ ـ جبنش هيجده ( ۱۸) تير ـ هلند

 ۵۴ ـ جمعيت ايرانی حقوق بشر در شمال کاليفرنيا ـ ايالات متحده آمريکا

 ۵۵ـ سايت چپ مستقل کرد

 ۵۶ ـ سايت خبری ـ سياسی هه لويست

 ۵۷ ـ جبهه ملی ايران ـ بوستن ـ ايالات متحده آمريکا

 ۵۸ ـ کميته ايران ـ آمريکن ـ ايتلات متحده آمريکا

 ۵۹ ـ کميته مبارزات باتبعيض و نابرابری ـ اوره برو ( سوئد )

 ۶۰ ـ انجمن ايرانيان ـ اوره برو ( سوئد )

 ۶۱ ـ کميته دفاع از پناهجويان ـ اوره برو ( سوئد )

 ۶۲ ـ کميته همبستگی با خلق ها در استان اوره برو ( سوئد )

 ۶۳ ـ وب لاگ ايران ميهنم

 ۶۴ ـ کميته دفاع از زندانيان سياسی و حمايت از خانواده های وابسته

 ۶۵ ـ راديو سپهر ـ گوتنبرگ ( سوئد )

 ۶۶ ـ جبهه اتحاد ملی ايران ـ تهران

 ۶۷ ـ سايت خبری لج ور

 ۶۸ ـ خبرگزاری کردستان شرقی

 ۶۹ ـ سايت سياسی ـ خبری مهاباد

 ۷۰ ـ فدراسيون کردهای ايرانی مقيم هلند

 ۷۱ ـ کانون دلنواز آزادی

 ۷۲ ـ جبهه ملی برای استقرار دمکراسی و سازندگی ايران

 ۷۳ ـ جنبش متحد ايثارگران ـ ستاد برون مرزی

 ۷۴ـ جبهه اتحاد ملی ايران ـ خارج از کشور

 ۷۵ ـ درويش پور بلاگ پست ـ کام
۷۶ _ جنبش هيجده ( ۱۸) تير _ هلند

 ۷۷_ ( تلاش ) کانون حمايت از مبارزات مردم ايران _کلن (آلمان)

 ۷۸ _ مديريت انتشارات خاوران _ پاريس

 ۷۹_ کانون مبارزه برای دمکراسی در ايران ، سيدنی _ استراليا

 ۸۰ _ کانون پناهندگان سياسی ، سيدنی _ استراليا

 ۸۱ _ مرکز فرهنگی ره آورد _ آخن ( آلمان )

 ۸۲ _ جنبش همبستگی برای آزادی و دمکراسی در ايران _ نروژ

 ۸۳ _ کميته دانشجوئی دفاع از زندانيان سياسی

 ۸۴_ فروم فرهنگ و هنر ايران و آلمان

 ۸۵ _ جبنش آشتی ملی

 ۸۶ _ انجمن فرهنگی _ اجتماعی پرسپوليس _ بلژيک

 ۸۷ _ کميته پيگيری و ضعيت زندانيان سياسی زندان رجائی شهر

 ۸۸ _ سازمان دمکراتيک زنان برای دفاع از صلح و عدالت درآلمان

 ۸۹ _ سازمان ضد اطلاعاتی _ تروريستی آذرخش

 ۹۰ _ جامعه دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ايران _ گوتنبرگ (سوئد)
آزاديخواهان مبارز :

 فرياد اعتراض خود را در دفاع از داد خواهی زندانيان سياسی و خواست های آنان بلند کنيم ۰ ما تاکنون با همبستگی خود توانسته ايم ، بسياری از احکام ستمگرانه و ضد انسانی قوه قضاييه رژيم اسلامی را متوقف کنيم ، اين بار هم می توانيم !!


 
 امضاء ها ادامه دارد ۰۰۰

 ما شما را فرا می خوانيم تا در صورت همراهی با اين فراخوان عام ، حمايت خود را از طريق آدرس زير اعلام نماييد:
Kanon_anjoman@yahoo.com

Copyright: gooya.com 2016