چهارشنبه 21 بهمن 1383

يک ايراني مسيحي بدلیل ارتداد در دادگاه

خبرنامه گويا - بنابر گزارش سايت خبري مسيحيان، يک ايراني بنام حميد پورمند که 25 پیش مسیحی شده و در کلیسای جماعت ربانی فعال بوده پنج ماه پیش همراه تنی چند ازاعضای این کلیسا دستگیر شد. پورمند که درجه دار ارتش است، متهم به فریب دادن ارتش شده است، چرا که غیر مسلمانان نمی توانند درجه دار ارتش شوند.
پورمند میگوید مدارک کافی دارد که ارتش آگاهی کامل از مسیحی شدن او داشته
است. بر اساس اين گزارش جرم اصلی او در واقع تغییر مذهب است و به همین دلیل وي ممکن است به مجازات مرگ محکوم شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

منبع: www.compassdirect.org

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18058

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'يک ايراني مسيحي بدلیل ارتداد در دادگاه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016