دوشنبه 26 بهمن 1383

تحصن و اعتصاب غذای یک روزه دانشجویان ایرانی و فعالان سیاسی ساکن هلند برای ابراز همبستگی با زندانیان رجایی شهر کرج، راديو فردا

گروهی از دانشجویان ایرانی ساکن هلند و نیز فعالان سیاسی، برای ابراز همبستگی خود با تنی چند از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج، از بامداد تا واپسین ساعات روز یکشنبه، در شهر دلف دست به تحصن و اعتصاب غذای یک روزه زدند. وحید شهبازی یکی از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی، در مصاحبه با رادیو فردا می گوید فراخوانهایی برای رسانه های انتشار داده اند و ضمن تشریح وضعیت اعتصابیون، که دچار ضعف شدیی جسمانی و عصبی شده اند، نسبت به آنچه در جمهوری اسلامی می گذرد، توضیح داده اند. وی می گوید: از دولت، مجامع حقوق بشری و رسانه های گروهی هلند درخواست کرده ایم که نسبت به این امر توجه و عکس العمل نشان دهند. بینا داراب زند، ارژنگ داوودی، حجت زمانی، مهرداد لهراسبی، دکتر فرزاد حمیدی و جعفر اقدامی هفت تن از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر کرج هستند که به خاطر شرایط ناگوار این زندان، بویژه عدم تفکیک آنها با زندانیانی که جرائمی چون قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق و شرارت دارند، دست به اعتصاب غذا زده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016