دوشنبه 26 بهمن 1383

فشار بر زندانيان سياسى در اعتصاب غذا و خانواده‌هاى آنان در ايران، گفتگو با تقى حميدى پدر دكتر فرزاد حميدى، دويچه وله

گروهى از زندانيان سياسى ايران كه در ميان زندانيان عادى در زندان گوهردشت رجايى شهر كرج حبس شده‌اند، از تاريخ ۲۵ دى ماه، ۱۴ ژانويه در اعتصاب غذا به سر مى‌برند. اين زندانيان اعلام كرده‌اند كه تا رسيدن به خواستهايشان از اعتصاب غذا دست نخواهند كشيد. هم‌هنگام فشار مسئولان بر زندانيان و نيز بر خانواده‌هاى آنان ادامه دارد. گزارشى در گفتگو با تقى حميدى، پدر دكتر فرزاد حميدى، از زندانيان سياسى در اعتصاب و صادق نقاشكار، سخنگوى ”كميته رفراندوم آزاد ايران“.

طبق گزارشهاى رسيده مسئولان زندان اوين و رجايى‌شهر كرج نه تنها به خواست زندانيان سياسى‌اى كه دست به اعتصاب غذا زده‌اند توجهى نشان نداده‌اند، بلكه آنها را زير فشارهاى جسمى و روحى قرار داده‌اند. از جمله به گفته صادق نقاشكار، سخنگوى ”كميته رفراندوم آزاد ايران“، رييس زندان گوهردشت رجايى‌شهر كرج به آقايان فرزاد حميدى، حجت زمانى، جعفر اقدامى و ولى‌الله فيض مهدوى حمله كرده و آنها را كتك زده است. همچنين در حاليكه هوا به شدت سرد است، لباسهاى زندانيان را از آنان گرفته‌اند. يكى ديگر از فشارهايى كه بر زندانيان سياسى مى‌آورند جلوگيرى از برقرارى ارتباط ميان آنها و نيز ميان آنها و خانواده‌هايشان است.

صادق نقاشكار در باره وضعيت اين زندانيان پس از حدود يك ماه اعتصاب غذا چنين مى‌گويد: ”زندانيان سياسى اعتصاب‌كننده در شرايط جسمى بسيار بدى هستند. عوارض ناشى از اعتصاب غذا روز به روز عيان‌تر مى‌شود. قدرت ديد آنها بسيار كم شده و تار مى‌بينند. به سختى مى‌توانند صحبت كنند و سرگيجه و ضعف شديد بر آنها حاكم است. قدرت تحرك آنها كم شده و در حالت درازكش قرار دارند. و استقامت وصف‌ناپذيرى از خود نشان مى‌دهند.“

آقاى تقى حميدى، پدر دكتر فرزاد حميدى، نيز در روز يكشنبه ۱۳ فوريه، ۲۵ بهمن ماه، به پرسشهاى صداى آلمان در باره وضعيت پسرش و ديگر زندانيان پاسخ گفت:

دويچه وله: آقاى تقى حميدى، خواهش مى‌كنم در مورد وضعيت پسرتان آقاى دكتر فرزاد حميدى به ما اطلاعاتى بدهيد.

تقى حميدى: من سه چهار روز است از وضع ايشان بى‌اطلاع هستم. آخرين بار ايشان را روز سه شنبه ديدم كه از تكلم افتاده بودند و چشمشان هم نمى‌ديد. به حد كورى رسيده بودند، وضع بسيار ناراحت‌كننده‌اى داشتند، كه حتى من گريه كردم و نتوانستم با او ملاقات بكنم. چون نمى‌توانست صحبت بكند و از او درخواست كردم كه اين اعتصاب را بشكنيد. كه قبول نكردند و تلوتلوخوران آن كابين را ترك كرد و به زندان رفت.

دويچه وله: به ما خبر رسيده است كه خود شما هم و كل خانواده حميدى اكنون زير فشار هستيد.

تقى حميدى: بله، صحيح است. سه چهار بار است كه مرا احضار مى‌كنند، تهديد مى‌كنند كه حقوقت را قطع مى‌كنيم، بازداشتت مى‌كنيم، شما حق صحبت كردن ندارى، با هيچ كس نبايد صحبت بكنى. از اين تهديدها هست و خانواده ما هم بسيار از اين وضع نگران هستند.

دويچه وله: آيا مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتيد؟

تقى حميدى: نخير، مورد ضرب و شتم قرار نگرفتم. ولى مرا بدون دليل به ”اجراى احكام“ بردند. يك عده از جوانان را در آنجا شلاق مى‌زدند، كه به حساب من بترسم، يعنى مى‌خواستند مرا ترسانده باشند. يك مقدار هم به من وعده دادند كه زندگى شما را به رفاه مى‌رسانيم، و از اين حرفها، كه من در پاسخ گفتم به زندگى خود راضى هستم و به هيچ چيز احتياج ندارم.

دويچه وله: آقاى حميدى، آيا از وضع زندانيان ديگر هم خبرى داريد؟

تقى حميدى: بله، زندانيان سياسى در اوين با من تماس گرفتند. چند نفر از آنها به عنوان دفاع از زندانيان سياسى زندان رجايى‌شهر دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

دويچه وله: از كى اين طور است؟

تقى حميدى: از سه روز پيش.

دويچه وله: برخورد مسئولان زندان با اين زندانيان در كل و با پسر شما تا بحال چگونه بوده است؟

تقى حميدى: ماموران زندان بسيار برخورد وحشيانه‌اى دارند. هم زندانيان شرور، عادى، را عليه زندانيان سياسى تحريك مى‌كنند و هم خودشان. مثلا مامورين كوچكترين وسايلى كه اينها داشتند را از ايشان دزديده‌اند، تا زندانيان سياسى هيچ وسيله‌اى نداشته باشند و در كمال تحقير آنها را نگاه مى‌دارند، بلكه بتوانند آنها را بشكنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دويچه وله: اما زندانيان همچنان مصمم هستند و ادامه مى‌دهند؟

تقى حميدى: مصمم، مصمم و مقاوم، با روحيه بسيار بالا. آنها اعلام كرده‌اند كه ما تا حد مرگ پاى صحبتمان مى‌ايستيم و اينكه اعلام كرده‌ايم اعتصاب غذاى نامحدود، الان امروز ۲۳ روز است كه در اعتصاب غذا هستند.

دويچه وله: خواست زندانيان را مى‌توانيد يك بار ديگر براى ما بگوييد؟

تقى حميدى: درخواست زندانيان سياسى يكى اجراى منشور جهانى حقوق بشر در ايران است و يكى حفظ شان زندانيان سياسى است و جدا كردن زندانيان سياسى از زندانيان عادى.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18293

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'فشار بر زندانيان سياسى در اعتصاب غذا و خانواده‌هاى آنان در ايران، گفتگو با تقى حميدى پدر دكتر فرزاد حميدى، دويچه وله' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016