پنجشنبه 13 اسفند 1383

بازتاب پيشنهاد اختصاص يک ميليارد تومان به هر نماينده، ايلنا

نماينده شيراز در مجلس هفتم:
برخي مي‌‏خواهند وجهه مجلس را برهم بزنند
باهنر:
بسياري از نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كرده اند، بنا نداريم با تهمت‌‏زنندگان درگير شويم

تهران- خبرگزاري كار ايران

نماينده شيراز در مجلس هفتم گفت: مجلس هفتم از ابتدا در معرض هجمه هاي گوناگون بوده و برخي مي‌‏خواهند وجهه مجلس را برهم بزنند.

به گزارش" ايلنا" محمد هادي رباني كه در قالب تذكر آيين نامه اي سخن مي‌‏گفت، با اعتراض به خبر پيشنهاد اختصاص يك ميليارد تومان براي هر نماينده گفت: برخي مي‌‏خواهند وجهه اين مجلس را كه باعث اميدواري مردم شده است را برهم زنند.
وي افزود: اين مجلس نياز به سخنگويي دارد كه در موارد ضروري نسبت هاي خلاف را رفع كند و اين شايعات مي‌‏تواند در اذهان مردم موثر باشد.
نماينده شيراز در مجلس هفتم تصريح كرد: با وجود اينكه هيات رييسه سخنگو داشت اما اين كار انجام نشد.
محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس كه در غياب رييس مجلس، رياست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اين تذكرات گفت: ما نمي‌‏خواهيم در پاسخ دادن به اين موارد، افراط و تفريط كنيم، مجلس نبايد وقت خود را فقط صرف اين كند كه چه كسي در كجا چه چيزي گفته و پاسخ دهد.
وي تاكيد كرد: مجلس هفتم بنا ندارد با كساني‌‏كه مي‌‏خواهند تهمت ناروا بزنند، درگير شود، مجلس با كار ايجابي و نمايندگي مطالبات مردم بسياري از اين بحث ها را حل مي‌‏كند.
نايب رييس مجلس افزود: نيازي نيست مجلس سخنگو داشته باشد تا به اين موارد پاسخ دهد، در بعضي موارد هم كه سخنگو بايد به صورت كلي و از موضع يك قوه پاسخ اجمالي دهد، بايد به صورت كلي پاسخ داده شود.
وي درباره حقوق نمايندگان مجلس گفت: همكاراني هستند كه مي‌‏گويند حقوق‌‏شان در زمان نمايندگي كمتر از حقوقي است كه قبل از نمايندگي دريافت مي‌‏كردند، اين مورد مخفي نيست و حساب و كتاب روشن دارد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

باهنر همچنين در خصوص پيشنهادي كه روز گذشته نمايندگان مجلس براي اختصاص يك ميليارد تومان در لايحه بودجه براي حوزه هاي انتخابيه شان دنبال مي‌‏كردند، تصريح كرد: پيشنهاد نمايندگان اين بود كه مبلغي را به دست فرماندار حوزه انتخابيه شان بدهند و زير نظر كميته برنامه ريزي شهرستان و نظارت مجلس براي حل مشكلات عمراني و... هزينه شود.
باهنر گفت: اين پيشنهاد از يك سو قابل دفاع است اما نماينده مجلس بايد ناظر به كل امور مملكت و همه طرح هاي ملي و استاني باشد و نبايد نظارت خود را به يك ميليارد و دو ميليارد توماني كه به پروژه هاي عمراني حوزه انتخابيه اش اختصاص مي يابد، محدود كند.
نايب رييس مجلس گفت: بسياري از نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كرده اند اما در رسانه هاي داخلي و خارجي به گونه اي ديگر منعكس شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18916

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بازتاب پيشنهاد اختصاص يک ميليارد تومان به هر نماينده، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016