شنبه 22 اسفند 1383

كانون مدافعان حقوق بشر: حق دفاع از هر متهمي از جمله متهم به جاسوسان هسته‌‏اي را محترم مي‌‏دانيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعيه‌‏اي در مورد خبري به نقل از محمدعلي دادخواه، درخصوص پرونده متهمين به جاسوسي در مسائل هسته‌‏اي كشور، كه منتسب به كانون مدافعان حقوق بشر شده بود، توضيحاتي را ارايه كرد.
به گزارش" ايلنا" در اين اطلاعيه آمده است: "كانون مدافعان حقوق بشر حق دفاع را كه در زمره حقوق بنيادين بشر است، كماكان در مورد هر متهمي محترم برمي‌‏شمرد و معتقد است كه انتساب اتهام نمي‌‏تواند كسي را از حصار اصل برائت خارج كند، براين اساس اين ديدگاه كه كانون مدافعان، وكالت متهماني را كه جرم آنها جاسوسي است، نمي‌‏پذيرد، تأييد نمي‌‏گردد و ديدگاه فوق كه منتسب به كانون مدافعان گرديده، منحصرا بيان نقطه نظرات شخصي گوينده بوده است. كانون مدافعان حقوق بشر توصيف جرايم سياسي و تفكيك آنها را از جرايم عادي، بر پايه عناصر عيني و ذهني انجام مي دهد و اين توصيف، جرم جاسوسي را نيز شامل مي‌‏شود."

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19247

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'كانون مدافعان حقوق بشر: حق دفاع از هر متهمي از جمله متهم به جاسوسان هسته‌‏اي را محترم مي‌‏دانيم، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016