دوشنبه 24 اسفند 1383

رفسنجانى: احساس مى كنم نمى توانم كنار بمانم، ايران

• من به همان ميزان كه معروف هستم عيوبم نيز شناخته شده است و مردم نيز اين را مى دانند. اكثريت مردم مرا مى شناسند و ممكن است كه مرا قبول داشته باشند يا نداشته باشند
-------------------------------

گروه سياسى: حجت الاسلام و المسلمين هاشمى رفسنجانى در ديدار جمعى از مديران مسؤول و سردبيران مطبوعات كشور با وى و در پاسخ به سؤالى گفت: اگر تشخيص دهم كه مديريت كشور منحصر به من مى شود، شك نكنيد كه به وظيفه ملى و اسلامى خود عمل مى كنم ولى اكنون به اين نقطه نرسيده ام.
به گزارش ايسنا، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام عصر ديروز با بيان اين مطلب و در پاسخ به سؤال سردبير روزنامه ابتكار مبنى بر اين كه چه زمانى و تحت چه شرايطى نامزدى اش را براى انتخابات رياست جمهورى اعلام مى كند، گفت: اكنون همه بحث ها بر سر اين است كه آيا مديريت كشور به من منحصر مى شود يا خير؟ ولى اگر تشخيص دهم كه مديريت كشور به من منحصر مى شود، شك نكنيد كه به وظيفه ملى و اسلامى خود عمل مى كنم ولى اكنون به نقطه اى نرسيدم كه بفهمم مديريت كشور منحصر به من مى شود.
وى تصريح كرد: هرچه كه به انتخابات نزديك تر مى شويم، احساس مى كنم مسؤوليت من سنگين تر است و نمى توانم كنار بمانم.
هاشمى رفسنجانى تصريح كرد: اين موضع من اصلاً سياسى كارى نيست اما واقعيت اين است كه من از ابتداى مطرح شدن اين بحث، همين حرف را تكرار كرده ام كه ترجيح مى دهم كشور به افراد خاصى وابسته نباشد و بتواند مدير تربيت كند. اى كاش احزاب خوبى داشتيم كه مردم و نيازهاى آنها را مى شناختند و متناسب با اين نيازها مدير تربيت مى كردند.
وى تأكيد كرد: اگر فرد توانايى براى اداره كشور داوطلب شود - فرض اين است كه در ميان نامزدها كسى هست - و مردم او را بپذيرند، ديگر وارد عرصه نخواهم شد. اما اگر كسى توانايى اداره جامعه را داشته باشد اما جامعه او را نشناسد، باز هم مسؤوليت من بر جاى خود باقى است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وى ادامه داد: من به همان ميزان كه معروف هستم، عيوبم نيز شناخته شده است و مردم نيز اين را مى دانند. اكثريت مردم مرا مى شناسند و ممكن است كه مرا قبول داشته باشند يا نداشته باشند. ما نمى خواهيم رئيس جمهورى داشته باشيم كه با رأى كم و در دور دوم از صندوق بيرون بيايد و در مقابل حوادث مهم احساس ضعف كند. بايد سعى كنيم كه رئيس جمهور رأى نسبتاً خوبى داشته باشد. اگر چنين كسى وجود نداشته باشد، به عنوان كسى كه آماده هستم اعلام مى كنم كه مى آيم و همه مطلع خواهند شد. البته دعا مى كنم كه به اين مرحله نرسم؛ چون آن را براى كشور مفيد نمى دانم. اين يك علامت منفى است.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19274

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رفسنجانى: احساس مى كنم نمى توانم كنار بمانم، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016