سه شنبه 25 اسفند 1383

پاسخ علي افشاري به "کيهان"

به نام هستي بخش
مدير مسئول روزنامه كيهان
با سلام

احتراماٌ در پي درج مطالبي به نقل قول از اينجانب در روزنامه كيهان مورخ 22/12/83 شماره 18190 خواهشمند است تكذيبيه زير را مطابق قانون مطبوعات درج كنيد:
اينجانب در جمع اعضاء شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي هيچگاه در خصوص كانديداتوري آقاي دكتر ابراهيم يزدي ، راي نياوردن ايشان در انتخابات آتي رياست جمهوري، طرح شدن ايشان از سوي همفكران و نكشيدن بار حركت جنبش اجتماعي موضعگيري نكردم و اظهارنظر در اين خصوص را موكول به ارائه برنامه از سوي ايشان كردم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اينجانب همانگونه كه به كرات اعلام كرده ام تا تحولات بنياديني در ساختار قدرت صورت نگيرد، صرف حضور افراد در مناصب موجود و تغيير مصاديق، در مسير پيشبرد جنبش دموكراسي خواهي كارگشا نخواهد بود. ابعاد حقيقي و حقوقي ساختار قدرت بگونه اي است كه امكان تحقق تحولات و تغييرات دموكراتيك و مورد خواست مردم از طريق انتخابات و نهادهايي نظير رياست جمهوري و مجلس متصور نيست و ميزان اختيارات و اقتدارات آن ها در برابر بخش هاي انتصابي به ميزاني ناچيز است كه مستقلاٌ امكان اجراي برنامه ها و طرح ها را نمي دهد.
اما در اين ميان آن چه به قطعيت مي توان بيان داشت فقدان مقبوليت مردمي جريانات اقتدارگرا و محافظه كار و اصلاح طلبان قدرت طلب مي باشد كه در زير پوشش به اصطلاح اصول گرايي و اصلاح طلبي سرگرم پيش بازي هاي بي محتوي انتخاباتي هستند كه هيچگاه در يك انتخابات واقعي از سوي اكثريت مردم ايران نمره قبولي نخواهند گرفت و تنها در سايه اعمال نظارت استصوابي، رد صلاحيت نامزدهاي مستقل و مورد اقبال مردم، برگزاري انتخاباتي فرمايشي و برنتافتن الزامات دموكراسي مي توانند اميدوار به كسب انحصاري كرسي هاي قدرت باشند .

علي افشاري
23/12/83

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19349

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پاسخ علي افشاري به "کيهان"' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016