چهارشنبه 26 اسفند 1383

ابراهيم يزدي: جنبش ملي شدن صنعت نفت‏، هرگز در آرمان هايش شكست نخورد، ايلنا

ملي شدن صنعت نفت, اقدامي اساسي عليه سلطه دولتي‌‏خارجي بر سرنوشت كشورمان بود

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبيركل نهضت آزادي ايران گفت: ملي شدن صنعت نفت در ايران, علاوه بر كوتاه كردن دست بيگانگان از كشور, در بازگرداندن و بازسازي شخصيت ملي و اعتماد به نفس توده‌‏هاي مردم ايران و مردم تمامي كشورهاي جهان سوم نقش اساسي داشت.

ابراهيم يزدي در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا", با بيان اينكه جنبش ملي كردن صنعت نفت در ايران به رهبري شادروان محمد مصدق, در شرايطي فعال شد كه دولت انگليس در تمامي امور داخلي ايران از جمله در دربار و ارتش, در ميان فعالان سياسي, نمايندگان مجلس و روزنامه‌‏نگاران نفوذ گسترده‌‏اي داشت، گفت‌‏: ملي شدن صنعت نفت, اقدامي اساسي عليه سلطه و استيلاي استعماري يك دولت خارجي بر سرنوشت كشورمان بود.
وي با اشاره به تأثير ملي شدن صنعت نفت ايران در كشورهاي آسيايي و آفريقايي, ملي شدن كانال سوئز در مصر را متاثر ازاين اقدام دانست و گفت‌‏: منطق, جذابيت و مشروعيت روش مصدق در پيگري آرمان‌‏هاي ملت‌‏, سبب شد كه روش او در بسياري از كشورهاي جهان سوم مورد استفاده قرار گيرد، به طوري كه جمال عبدالناصر با همان روش، كانال سوئز را ملي كرد.
به گفته يزدي، روش دكتر مصدق در پيشبرد اهداف ملي و منشاء او در مديريت كشور و برخورد با مخالفين، صحنه تازه‌‏اي را در روابط دولت - ملت در ايران به وجود آورد.
وي در اين مورد گفت: مصدق هرگز با مخالفين خود, حتي با كساني كه با وسايل نظامي به خاندانش حمله كردند، برخورد نكرد‌‏.
اين فعالي ملي- مذهبي روش و منطق مصدق در استيفاي حقوق ملت ايران و ملي كردن نفت را منطقي محكم و دنياپسند دانست كه سبب شد مصدق در دادگاه لاهه و شوراي امنيت سازمان ملل در دفاع از حقوق ملت ايران پيروز شود.
يزدي در ادامه اين گفت‌‏وگو به دلايل پيروزي كودتاي 28 مرداد 32 اشاره كرد و با بيان اينكه در زمان مطرح شدن جنبش ملي شدن صنعت نفت در ايران, مناسبات جهاني شديداً متاثر از جنگ سرد بود، افزود: در آن شرايط، كشورهاي غربي از جمله آمريكا براي جلوگيري از توسعه كمونيسم, استراتژي بازدارنده را در پيش گرفته و پيمان‌‏هاي نظامي منطقه‌‏اي تشكيل داده بودند.
وي با تصريح بر اينكه در خاورميانه نيز پيمان منطقه‌‏اي بغداد (سنتو) به وجود آمده بود كه مصدق به عنوان يك رهبر حاضر نشد به آن پيمان ملحق شود، ادامه داد: مصدق بر اين باور بود كه براي كشوري مانند ايران ورود در مناقشات بين‌‏المللي مفيد نيست و به همين دليل سياست بي‌‏طرفي مثبت را بنيان نهاد كه اين سياست براي آمريكا غيرقابل تحمل بود و اين امر از دلايل مقابله بين‌‏المللي با مصدق بود.
وزير خارجه دولت موقت، تبديل شدن تز ملي شدن صنعت نفت به الگويي براي كشورهاي صادر كننده نفت را، باعث وحشت آمريكا و دومين عامل خارجي در سقوط دولت ملي مصدق دانست.
وي به جنگ رواني انگليس در القاي اين مطلب به آمريكايي‌‏ها و مذهبي‌‏هاي داخل كشور كه ادامه حكومت مصدق منجر به حاكميت كمونيسم در ايران مي‌‏شود, اشاره كرد و گفت‌‏: شواهد نشان مي‌‏دهد كه انگليسي‌‏ها براي القاي اين مطلب از نيروهاي چپ استفاده كرده‌‏اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يزدي، نهادينه نشدن دموكراسي در ايران و نبودن احزاب قدرتمند در كشور را به عنوان عوامل داخلي پيروزي كودتاي 32 برشمرد و گفت‏: عدم هماهنگي احزاب ملي سبب شد كه آنها نتوانند بسيج ملي مردم ايران را ادامه دهند و مردم را به عرصه تقابل با كودتا بكشانند.
وي با بيان اينكه در تاريخ ايران، هر زمان كه جنبش‌‏هاي اجتماعي جنبه ضداستعماري داشته‌‏اند، همه نيروها در آن شركت مي‌‏كردند اما هنگامي كه جنبش‌‏ها به مبارزه با پايگاه استعمار كه دربار و استبداد بود، ارتقاء مي‌‏يافت، بسياري از نيروها حاضر به همراهي با جنبش ملي نمي‌‏شدند‌‏, افزود: جنبش ملي شدن نفت نيز زماني كه خواست با دربار و شاه كه پايگاه اصلي استعمار بود، مبارزه كند، با خروج بسياري از نيروها مواجه شد.
دبيركل نهضت آزادي ايران در پايان خاطرنشان كرد‌‏: سقوط دولت مصدق و زنداني و محاكمه شدن او هرگز به معناي شكست جنبش ملي ايران نيست و اين جنبش هرگز در آرمان‌‏هاي خود شكست نخورد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19402

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ابراهيم يزدي: جنبش ملي شدن صنعت نفت‏، هرگز در آرمان هايش شكست نخورد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016