جمعه 12 فروردین 1384

اطلاعيه دفتر تحکيم وحدت پيرامون گراميداشت زندانيان سياسی در 13 فروردين

هم ميهنان گرامی ، ايرانيان آزاديخواه !

آغاز بهار طبیعت و نوروز خجسته سال 84 را در حالی پشت سر گذارده ايم که اميد به دستيابی به جامعه ای آزاد و انسانی و ايرانی سرفراز ، چنان که بايسته فرزندان اين مرز و بوم است ، به رغم تمامی سختی ها و ناملايماتی که روان ملت را آزرده کرده ، بيش از گذشته در دلها شکوفا گشته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بی شک بخش عمده ای از اين اميد و دلگرمی که پشتوانه بی چون و چرای جنبش دموکراسی خواهی ايران است مرهون تلاش ها و از خود گذشتگی های کسانیست که با ايثار فراوان ، دفاع از خواست آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر به مثابه آرمان های عمومی شهروندان ايرانی را وجهه همت خويش قرار دادند و در اين راه ، رنج زندان را نيز بر خود هموار کرده اند. اکنون و در آستانه سيزدهمين روز از نوروز باستانی که همه ايرانيان به پيروی از سنتی نيکو و برای تبری جستن از پليدی و ناپاکی به دامان پاک طبيعت روی می آورند و رهایی از نحسی و شومی روشنايی ستيزان را در سرسبزی و طراوت بهاری جستجو می کنند ، زنده نگاه داشتن ياد زندانيان سياسی و پويندگان راه آزادی ايران که روشنايي را بر ظلمت و پاکی را به ناپاکی برگزيدند و تاوان آن را به بهای آزادی خويش پرداختند از سوی همه ايرانيان آزاديخواه که دل در گرو مهر ايران زمين دارند، اقدامی شايسته است. لذا دفتر تحکيم وحدت از عموم شهروندان دعوت می کند با اقدامی مدنی ضمن حضور نمادين در روز 13 فروردين در پارک های لاله ، ملت ، نياوران و پارک شهر تهران ياد آزاديخواهان دربند را گرامی بدارند و آزادی را برای همه آنان و پيروزی روشنايي و پاکی بر نحسی و ناپاکی را برای تمام ايرانيان در سال 84 به طلب بنشينند.

دفتر تحکيم وحدت
12/1/84

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20019

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه دفتر تحکيم وحدت پيرامون گراميداشت زندانيان سياسی در 13 فروردين' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016