یکشنبه 28 فروردین 1384

اعتراض دفتر تحکيم وحدت به احکام سنگين قضايي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان سيستان و بلوچستان و سهند تبريز

چندي است که در آستانه انتخابات رياست جمهوري فشار طاقت فرسايي بر جنبش دانشجويي و اعضاي دفتر تحکيم وحدت وارد آمده است. روزي نيست که خبري از بازداشت، احکام سنگين قضايي از قبيل حبس تعزيري و تعليقي، انحلال تشکل هاي دانشجويي و احکام انضباطي و ممنوعيت از تحصيل براي اعضاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان سراسر کشور نباشيم. و حتي گاهي بر خلاف همه اصول حقوقي و قانوني بين المللي شاهد صدور همه موارد فوق براي يک اتهام هستيم. و دانشجويان براي اتهامي واهي، همزمان در چند مرجع قضايي و انضباطي محاکمه مي شوند.
در شرق کشور،10 نفر از اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه سيستان و بلوچستان به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت داخلي کشور در قالب صدور بيانيه هاي تحريم انتخابات مجلس هفتم به دادگاه انقلاب احضار مي شوند که براي 4 نفر از آنان 4 سال حبس تعزيري صادر شده که ناملايمات به همين جا ختم نمي شود و فشار زيادي بر دانشگاه براي اخراج آنها وارد آمده است.
از طرفي دانشجويان دانشگاه غرب کشور( سهند تبريز) نيز وضعيت بهتري ندارند. 4 نفر از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان سهند تبريز پس از ممنوعيت 1 ساله از تحصيل به تحمل 99 ماه حبس تعليقي محکوم شده اند.
تحليل شرايط فوق پيچيده نيست. حاکميت به نقش و تاثير گذاري دانشگاه و جنبش دانشجويي در جامعه و فضاي سياسي کشور پي برده است و در آستانه انتخابات رياست جمهوري بر آن است که صداي مخالفي از سوي جنبش دانشجويي شنيده نشود. حاکميت به مشارکت حداکثري در انتخابات نيازمند است و نمي خواهد که مطالبات فروخفته مردم از زبان دانشجويان اعلام شود. نمي خواهد که دانشجويان در نقد انتخابات فرمايشي و جايگاه غير موثر رياست جمهوري در ساخت قدرت کشور سخن گويند و مردم را از شرکت در انتخابات غير موثر بر حذر دارند.بدين تريب فشارش را بر جنبش دانشجويي افزون کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دفتر تحکيم وحدت ضمن اعتراض به احکام سنگين قضايي و انضباطي براي دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه سهند تبريز نسبت به تداوم اين روند هشدار مي دهد و حاکميت را از ادامه برخورد با جنبش دانشجويي بر حذر مي دارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21149

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اعتراض دفتر تحکيم وحدت به احکام سنگين قضايي اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان سيستان و بلوچستان و سهند تبريز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016