سه شنبه 13 اردیبهشت 1384

سخنگوي دولت: دولت خاتمي عدالت جنسيتي را به مساله روز جامعه تبديل كرد، ايلنا

* اصلاحات، اقتدارگرايان را نيز به مرز تحول‌‏خواهي رسانده است
* معتقديم برخي مديران زن جامعه مصداق "رجل سياسي" براي كانديداتوري هستند

تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي دولت، گفت: كاري كه خاتمي در جامعه مردسالار انجام داد، اين بود كه عدالت جنسيتي را به يك مساله روز تبديل كرد و آن را از گوشه تفكرات روشنفكري و صحبت در محافل روشنفكري خارج و به مساله روز جامعه تبديل كرد و امروز هيچ سياستمداري به راحتي نمي‌‏تواند از اين مسئله بگذرد.

به گزارش خبرنگا ر "ايلنا"، عبدالله رمضان زاده در جمع مشاورين فرمانداران در امور زنان، گفت: ادعا نكرده بوديم كه به عدالت جنسيتي مي‌‏رسيم و تصور ما اين است كه هيچكس نيز نبايد اين انتظار را داشته باشد كه ما در اين فرصت كوتاه به اين جا مي‌‏رسيديم.
وي افزود: انتقادي كه امروز به خاتمي مي كنند اين است كه چرا از وزير زن در كابينه‌‏ات استفاده نكردي و اين در حالي است كه پيش از اين هيچ زني در سمت مدير كلي ,معاون وزيري و استانداري و فرمانداري نداشتيم، كه خاتمي بخواهد از بين آنها وزير انتخاب كند.
رمضانزاده افزود: اگر ميان مردان كسي را بدون سابقه اجرايي انتخاب كرده باشيم، اين انتقاد وجود دارد چرا از بين زنان چنين انتخابي را نداشته است. امروز ما معتقديم در ميان مديران زن جامعه، انسان‌‏هاي توانمندي پيدا شده‌‏اند كه مي‌‏توانند مصداق رجل سياسي براي كانديداتوري باشند و همه همت و تلاش خاتمي رسيدن به اين نقطه بوده است كه مي‌‏توان گفت؛ مديران زني در جامعه هستند كه مي‌‏توانند به خوبي مردان، مديريت كنند.
وي تصريح كرد: امروز اگر خاتمي در زمينه اقتصادي موفق‌‏ترين دولت تاريخ ايران را داشته و در زمينه كارهاي زيربنايي موفق بوده است، اين مساله هم وجود دارد كه توانسته فضا را براي فعاليت اجتماعي زنان ايران به وجود آورد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

رمضان زاده خاطر نشان كرد: كساني كه در سال 78 به خاتمي نامه مي‌‏نوشتند و اعلام مي كردند كاسه صبر ما لبريز شده است و مي‌‏خواستند با مردم تقابل كنند و مي‌‏گفتند اجازه دهيد مردم را سركوب كنيم، امروز جلوي مردم مي‌‏ايستند و مي‌‏گويند ما خواهان تحول هستيم، اين اتفاق در دوران خاتمي افتاده است.
وي تصريح كرد: در زمينه توان‌‏مندي زنان ايران، دوران دولت خاتمي قابل مقايسه با هيچ دوراني نيست و زن ايراني امروز بايد به قدرت خود و تغيير جامعه ايمان داشته باشد.
وي اظهار داشت: يكي ازروحانيون كه قبل از دوم خرداد معتقد بود كه خاتمي نبايد انتخاب شود، بعد اذعان داشت اتفاقي كه افتاده، موجب شده مشخص شود كه جامعه در چه وضعي است و اگر كسي خواهان مبارزه با فساد است، بايد زمينه فعاليت آزاد اجتماعي را براي زنان و مردان فراهم كند.
وي در پايان يادآور شد: در دولت خاتمي، علاوه بر ايجاد فضاي اجتماعي براي فعاليت زنان، فضاي باز سياسي نيز براي فعاليت اين قشر جامعه به‌‏وجود آمد.‌‏

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21927

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوي دولت: دولت خاتمي عدالت جنسيتي را به مساله روز جامعه تبديل كرد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016