یکشنبه 18 اردیبهشت 1384

رييس قوه قضاييه با درخواست آزادي مشروط بازداشت‌شدگان ملي‌مذهبي موافقت كرده است، ايسنا

وكيل مدافع هدي صابر در نمابري، با اين توضيح كه رييس قوه‌ي قضاييه مدت‌ها پيش با آزادي مشروط موكل وي و دو زنداني ديگر موافقت كرده، اعلام كرد كه وضعيت آنان تغييري نكرده است.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، غلامعلي رياحي وكيل يكي از بازداشت‌شدگان ملي‌مذهبي، با ارسال نمابري به ايسنا، آورده است: «در تاريخ ‌١٣ / ‌٢ / ‌١٣٨٣ تصوير حكمي در زندان به موكل و دو زنداني ديگر نشان داده مي‌شود كه هر سه نفر زير آن اعتراض خود را مي‌نويسند. دادسراي تهران معتقد است كه در حال اجراي حكم صادره عليه زندانيان ملي مذهبي است در حالي كه متهمان داراي وكيل بودند علي‌الاصول مي‌بايست حكم مطابق مقررات به وكلا ابلاغ مي‌شد. شعبه‌ي ‌٣٦ دادگاه تجديدنظر نيز مصرا اعلام مي‌كند كه حكمي ابلاغ نكرده است.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در ادامه‌ي اين نمابر عنوان كرده است: «در هر صورت در تاريخ بهمن ماه گذشته وقتي رسما به اين‌جانب اعلام شد كه از نظر دادستاني تهران حكم در حال اجراست براي استفاده از مقررات قانوني مربوط به آزادي مشروط و بعد از اين‌كه تصوير همان حكمي كه به موكل در زندان نشان داده شده بود به رويت من رسيد، درخواست كردم مقررات آزادي مشروط اعمال شود كه رياست محترم قوه‌ي قضاييه به تاريخ ‌٥ / ‌١١ / ‌١٣٨٣ با اين درخواست موافقت كردند؛ به دنبال آن از طرف دادسراي تهران، وضعيت زندانيان ملي مذهبي كه درخواست آزادي مشروطشان شده بود، از زندان اوين استعلام شد بعد از آن هر بار كه از نتيجه اقدام سوال مي‌شود پاسخ اين است كه زندان اوين هنوز پاسخ ارسال نكرده است و وضعيت موكل و ديگران نيز تغييري نكرده است.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22215

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'رييس قوه قضاييه با درخواست آزادي مشروط بازداشت‌شدگان ملي‌مذهبي موافقت كرده است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016