سه شنبه 10 خرداد 1384

بيانيه شدید الحن انجمن اسلامي دانشگاه تبريز و علوم پزشكي در محكوميت اقدامات اخير بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز، تبريز نيوز

تبریز نیوز:سرویس سیاسی:انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي در محكوميت اقدامات اخير بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز بيانيه شدید الحنی صادر کرده است.

متن کامل این بیانیه در زیر آمده است:

"اي حسين !اي شهيد بزرگ ! آمده ام تا با تو راز و نياز كنم ، دل پر درد خود را به سوي تو بگشايم ، از انقلابيون دروغين گريخته ام ، از تجار ماده پرست كه به اسلحه انقلاب مسلح شده اند بيزارم، از كساني كه با خون شهيدان تجارت مي كنند متنفرم از اين ماكياول صفتاني كه به هيچ ارزش انساني پايبند نيستند و همه چيز مردم را، حيات و هستي و شرف خلق را و حتي نام مقدس انقلاب را فداي مصالح شخصي و اغراض پست مادي خود مي كنند گريزانم‌"

شهيد دكتر مصطفي چمران

جنبش دانشجويي ايران در مقام يكي از پايدارترين و كهن سالترين مجاهدان راه آزادي، روزهاي تلخ و شيرين بسياري را گذرانده است، از پا فشاري بر"عقيده" تا جان فشاني در"جهاد" از آن روزها كه تنها نواگر يكتا پرستي بود تا آن شبها كه يكتا مويه گر آزادي شد، از "حسينيه ارشاد" ، از "مسجد هدايت‌" تا "مجنون" تا "سوسنگرد" تا " خونين شهر" از فريادهاي قهرمانانه در سپاه مصدق تا نجواهاي آزادي خواهانه در ركاب خاتمي از افسوس هاي آن روز تا آرزوهاي امروز، جنبش دانشجويي ايران فراموش نكرده است فريادهاي آنان را كه حمله به تجمعاتش را "تكليف" مي دانستند و سركوب دانشجويان را "وظيفه" و آنان را كه ذكر "يا حسين" را چاشني حمله به كوي دانشگاه كردند و اين "مستحب" را به نام آن "حبيب" آراستند.

و دريغ كه اين گفتمان هنوز خاتمه نيافته است، دريغ كه تهديدات اين سالها اين آتش را كم سو نكرده است،‌ دريغ كه خون شهداي راه آزادي، "استحباب" بر هم زدن تجمعات را كم رنگ نكرده است.

هشتم خرداد ماه هشتاد و چهار نيز فرصتي ديگر بود تا اين بلندگويان هميشه ارتجاع،‌ عربده "خاموش باش" را تهديد كنند و فريادهاي " ديگر نفهم" را زنده نمايند.

ديروز بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز در معيت عناصر شبه نظامي غير دانشجو (كه به كدامين تدبير از سد نيرومند انتظامات درب دانشگاه عبور كرده بودند، خدا مي‌داند!) بار ديگر عزم خاموش نمودن خرده نجواي آزدي خواهي را به رخ كشيدند و بدان زبان كه خود بهتر
مي دانند پاسخگوي دانشجويان گرد آمده در تالار دانشجوي دانشگاه تبريز شدند، آنان كه خاموشي جمهوري را آرزو دارند و براي دفن جمهوريت هر آنچه توانستند كردند تا جز عربده هاي خود نشنوند اينان كار را تا آنجا پيش بردند كه استاد بزرگوار دانشگاه تبريز ، دكتر غفار فرزدي را نيز آماج هجمه زباني خود كردند و چه تلخ يادآوري شد خاطره آن قومي كه ديگر استاد بزرگوار "سروش" گرانقدر ايران زمين آنان را "قوم آدمخوار" خوانده بود. طرفه تر اينكه اين عزم بار ديگر زماني قوت گرفته است كه خطر مشاركت گسترده مردم در برگزيدن رئيس جمهور مشام تشنگان قدرت را سخت آزرده است و اي بسا كه آنان باز قصد از صحنه راندن و دل سرد نمودن اين ملت را كرده اند، ياد روزهاي خوش زمستان هشتاد و يك را نموده اند و دريغ گوي بهار هفتاد و شش شده اند اما آنها سراينده كلام آخر نخواهند بود.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز علوم پزشكي ضمن پوزش از عموم دانشجويان اين دانشگاه اراده جدي و قاطع خود را براي دفاع از حداقل حقوق دانشجويان در بيان آرا و عقايد خود اعلام مي دارد و موارد زير را متذكر مي شود:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

یک.ضمن محكوم نمودن حركت از پيش طراحي شده و مذبوحانه بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز و برخي عناصر شبه نظامي در بر هم زدن برنامه تريبون آزاد دانشجويي انجمن اسلامي دانشحويان ، اين تشكل حق قانوني خويش مي داند تا از طريق كليه مراجع ذيصلاح با اخلال گران و آشوب طلبان برخورد نمايد.

دو.انجمن اسلامي دانشجويان بر آن است كه در مقام روشنگري و تبيين حق، برگزاري مراسمي را كه محوريت آن دانشجوست در اولويت برنامه هاي خود قرار دهد و ضمن بازگويي بي پرده مشكلات اين راه ، مشكل سازان اين طريق را معرفي نموده، آنان را در معرض قضاوت عموم دانشجويان قرار دهد.

سه. انحمن اسلامي دانشجويان با باور به اين نكته كه بسيح دانشجويي دانشگاه تبريز و شبه نظاميان هوادار و وفادار به آنها فاقد حداقلي از مدنيت و ناتوان از ارائه مدني آرائشان مي باشند، از اين پس تلاش خواهد كرد با نظارت دقيق انضباطي در برگزاري برنامه هايش تريبوني فراهم آورد تنها براي آنها كه هرگز امكاني نداشته اند تا صدايشان را از ميان عربده هاي اين هياهوگران و غوغاسالاران به گوش ديگران برسانند.

چهار. انجمن اسلامي دانشجويان از كليه اعضاي بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز خواهشمند است براي ادامه فعاليتهايي از اين دست، براي خود نام ديگري برگزينند و در سالگرد ارتحال آن پير جماران بيش از اين نام "نيروي مقاومت بسيج مستضعفين" را خدشه دار نسازند

بديهي است انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي از آزادي تريبونهايش براي هرآنكه از گفتماني مدني برخوردار است دفاع مي كند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23559

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه شدید الحن انجمن اسلامي دانشگاه تبريز و علوم پزشكي در محكوميت اقدامات اخير بسيج دانشجويي دانشگاه تبريز، تبريز نيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016