سه شنبه 24 خرداد 1384

الهه كولايي سخنگوي معين: انفجارهاي اهواز و تهران تلاش مخالفان اصلاحات برای امنيتي كردن فضاي سياسي كشور است

الهه كولايي سخنگوي نامزد اصلاح طلبان پيشرو در آخرين كنفرانس مطبوعاتي هفتگي خود قبل از برگزاري انتخابات ابراز اميدواري كرد كه مصاحبه مطبوعاتي بعدي پس از پيروزي مصطفي معين انجام شود. وي در آغاز سخنان خود در جمع خبرنگاران گفت: مطابق آخرين نظر سنجي هاي وزارت اطلاعات، محبوب ترين و تاثيرگذارترين سياستمدار جامعه ما آقاي سيد محمد خاتمي با 4/88 درصدمحبوبيت است و نفر دوم رتبه 17 درصد دارد كه نشان دهنده تعميق گفتمان آزادي خواهي است. در واقع به رغم تلاش هاي پرقدرت مخالفان اين گفتمان است كه از ابزارهاي گوناگون قدرت سياسي و اقتصادي بهره مند هستند و در برابر توده هاي مردمي كه بيش از صد سال براي آزادي و دموكراسي مبازره و تلاش مي كنند و همچنان پرنفوذ و بالنده در جامعه رو به گسترش هستند، ايستادگي مي كنند.
كولايي افزود: همين ويژگي است كه جامعه ايران را از ديگرجوامع خاور ميانه متمايز كرده است.
سخنگوي معين تصريح كرد: همين نظر سنجي به تنهايي نشان مي دهد كه اصلاحات به چه ميزان عميق و پايدار در جامعه ايراني در حال گسترش يافتن است و رويكرد آقاي خاتمي براي تقويت برنامه هاي اصلاحي و مديريت دگرگوني جامعه ايراني بر اساس اين روشها موثر بوده و غير قابل برگشت است.
كولايي، حمايت از آزادي هاي فردي و جمعي ايرانيان كه امروز خود را در گفتمان تبليغاتي جامعه آشكار كرده و همه نامزدها را به استفاده از اين گفتمان سوق داده ضروري دانست. آنچه كه اين واژه ها را حاوي ارزش و نفوذ در جامعه كرده است، حاكي از نفوذ و تعميق گفتمان اصلاحي در جامعه است.
سخنگوي معين با ابراز رضايت از ظرفيت ها و تجربه 8 سال گذشته تاكيد كرد: اين درس آموختن ها به ذخيره ارزشمندي براي ادامه تلاش هاي اصلاح طلبانه تبديل شده است.
كولايي تامين اين مطالبات را تنها از طريق روش هاي اصلاح طلبانه، گسترش و تعميق دموكراسي و حقوق بشر قابل پيگيري دانست.
وي تصريح كرد: بر همين اساس ما فاز دوم اصلاحات را در تداوم فاز اول اصلاحات براي استفاده از تجربيات، موفقيت ها و ناكامي هاي فاز اول اصلاحات به عنوان بهترين گزينه براي رسيدن به شرايط مطلوب ايرانيان مورد تاكيد قرار مي دهيم و دكتر معين و حاميانشان عزم اين كار را دارند كه با كسب حمايت قاطع مردم ايران تحقق اين خواسته ها را عينيت ببخشند.
كولايي استقبال گسترده مردم شهرهاي مختلف كشور از نامزد اصلاح طلبان پيشرو را حاكي از گسترش توجه به ضرورت تداوم اصلاحات از طريق نامزدي دانست كه پيش از اين تعهد و التزام خود را به حقوق مردم و حقوق بشر و دموكراسي اثبات كرده است.
سخنگوي معين افزود: ما بر اين باور هستيم كه در شرايط كنوني كشور هدف توسعه همه جانبه توسعه در همه بخش هاي ا قتصادي سياسي، اجتماعي، فرهنگي با محور قرار دادن توسعه انساني و يك رويكرد علمي از سوي معين هدف قرار گرفته تداوم اين تلاش ها براي تامين حقوق بشر، تحقق خواهد يافت و ما بر اين ضرورت پاي مي فشاريم.
كولايي با اشاره به تحولات اخير كه به سرعت در حال گسترش است گفت: ما شاهد تلاش هايي از سوي جريانات ضد اصلاحات هستيم كه اين تلاش ها به اشكال گوناگون آثار خودش را به نمايش گذاشته است.
وي افزود: اصلاحات نه پديده اي داخلي كه پديده اي خارجي نيز بوده است و ما اين مخالفت ها را نمادي از صحت و سلامت تلاش هاي اصلاح طلبان براي برآوردن خواسته هاي تاريخي مردم ايران جهت تامين حقوق اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي آنان تلقي مي كنيم.
كولايي با اشاره به فعال شدن گروه هاي فشار در روزهاي اخير تصريح كرد: حمله به نشست هاي انتخاباتي دكتر معين در شهرهاي مختلف و دستگير شدن چند طلبه در قم به اتهام بمب گذاري در قم از اين جمله تلاش هايي است كه در تداوم اقبال عمومي نسبت به آقاي معين و برنامه اصلاحات در فاز دوم شكل گرفته و ابراز نگراني هايي كه از سوي محافل ضد اصلاحات در داخل و خارج از كشور عليه برنامه اصلاح از درون و توفيق آن در حال گسترش است.
كولايي انفجارهاي ديروز اهواز و تهران را شواهدي از تلاش هايي در تداوم مخالفت اصلاحات و امنيتي كردن فضاي سياسي كشور ارزيابي كرد كه موجب دلسردي و كاهش مشاركت سياسي مردم براي به شكست كشاندن اصلاح از درون ايجاد مي شود و معتقد هستيم حضور پررنگ و پرقدرت تعيين كننده مردم در برنامه دفاع از شكل گيري جبهه فراگير دموكراسي خواهي در ايران با اين مانع تراشي ها روبرو شده اما بر عزم ملت ايران تاثيري نخواهد داشت و ما بر اساس تحليل كارآمدي روش ا صلاح از درون براي تغيير رفتارها و سياست ها و البته نگرش ها پامي فشاريم و اين اميدواري روز به روز افزايش يافته است.
وي گفت: تحولات جامعه نشان دهنده عزم مردم براي آن است كه در پي تكرار تاريخ نيستند و عرصه را به مخالفان مردم سالاري و حقوق بشر واگذار نخواهند كرد، و با حضور پررنگ در پاي صندوق هاي راي بر ضرورت تداوم اصلاحات در فاز دوم آن مهر تاييد خواهند زد.
سانسور و دستكاري فيلم دوم تبليغاتي معين توسط صدا و سيما بخش ديگر اظهارات كولايي بود كه آن را نشانه تداوم ناسازگاريهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ارزيابي كرد و گفت: مسولان صدا و سيما تعهد كرده بودند فرصت را برابر به همه نامزدها براي بيان ديدگاه ها جهت ارتباط با مردم فراهم مي كنند. در حالي كه در فيلم تبليغاتي دكتر معين كه ديشب پخش شد ما شاهد نقض آشكار تعهدات پيشين صدا و سيما بوديم.
كولايي گفت: صدا و سيما با نمايش تصوير دختراني كه از نظر آقايان حجاب آنها مناسب نبوده از پيش مخالفت خود را اعلام كردند و براي محو كردن تصاوير دختران جواني كه به نظر آنان فاقد صلاحيت لازم براي نمايش چهره شان در صدا و سيما بودند به گونه اي تصاوير آنها را تار كردند كه عملاً تصوير آقاي معين مورد خدشه واقع شده و همين دستكاريها باعث شد كيفيت برنامه تنزل پيدا كند و توجه بينندگان از محتواي برنامه به نواقص تصويري انتقال پيدا كند. حتي جمله اي از آقاي معين درباره تفسير غلط از قانون اساسي سانسور شد. جمله اي كه آقاي خاتمي درباره حدود وظايف و اختيارات رهبري كه با "بايد" شكل گرفته بود را سانسور كردند و سانسور جمله اي از دكتر معين به تغيير در معناي جمله ايشان منجر شد از جمله ملاحظات نارواي صدا و سيما در فيلم تبليغات دكتر معين بود و متاسفانه اين فيلم كه با كيفيت بسيار بالايي تهيه شده بود به يك برنامه مخدوش و پرمشكل تبديل شد.
ما همچنان اميدواريم صدا و سيما اين روش خود را تغيير دهد و اگر صدا و سيما روش خود را اصلاح نكند، ناچار خواهيم شد با دعوت از خبرنگاران داخلي و خارجي در يك محل عمومي اين فيلم را به نمايش بگذاريم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

الهه كولايي در پاسخ به سوالي در مورد معاونت حقوق بشر گفت: براي معاونت حقوق بشر با افراد مختلفي كه از حقوقدانان برجسته و فعالان حقوق بشر هستند مذاكره شده است و گزينه هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد اما چون مذاكرات نهايي نشده در مراحل بعدي اسامي اين افراد اعلام مي شود.
سخنگوي دكتر معين در مورد ديدار دكتر معين با وزراي اتحاديه اروپا افزود: وزراي اتحاديه اروپا براي اطلاع يافتن از ديدگاه هاي دكتر معين با ايشان ديدار كردند. به هر حال ايران به عنوان يك كشور اثرگذار در خاورميانه مطرح است و دكتر معين به عنوان پرچمدار اصلاحات براي رفع نارسايي ها و تغيير دستاوردها در اين نشست حضور يافت و دكتر معين خود تقاضايي براي اين ديدار نكرده است و وزراي اتحاديه اروپا از دكتر معين تقاضاي ديدار كرده بودند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت در پاسخ به سوالي در مورد امكان تقلب در انتخابات به منظور تغيير قاعده بازي گفت: وقتي حضور مردم پررنگ است هيچ نيرويي توان مقابله ندارد به هر حال بايد مكانيسم قانوني به منظور نظارت از سوي ستادهاي كانديداها تعبيه شود. به گونه اي كه در انتخابات مجلس ششم نيز شاهد ابطال آراء بوديم كه با نظر رهبري متوقف شد. بنابراين ما تلاش خود را بر اين پايه قرار داديم و بر اين باوريم كه اگر مردم از اين فرصت تاريخي استفاده نمايند امكان حذف قدرتمندان وجود دارد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24434

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'الهه كولايي سخنگوي معين: انفجارهاي اهواز و تهران تلاش مخالفان اصلاحات برای امنيتي كردن فضاي سياسي كشور است' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016