چهارشنبه 25 خرداد 1384

اطلاعيه جمعی از ايرانيان مقيم شهر آخن آلمان در حمايت از ناصر زرافشان و اکبر گنجی

دکتر ناصر زرافشان، وکيل خانواده قربانيان قتل های زنجيره ای و عضو کانون نويسندگان ايران، به جرم دفاع از حقيقت، به جرم دفاع از انسان های آزاده ای که جان بر سر آرمان های آزادی خواهانه و عدالت پژوهانه شان گذاشتند؛ سه سال است که در بند مستبدان جمهوری اسلامي ايران اسير است. او که از بيماری شديد کليوی رنج می برد از روز سه شنبه هفده خردادماه هشتاد و چهار برای مداوای خود و برای دفاع از آزادی اجبارا دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

اکبر گنجی، روزنامه نگار شجاع نيز پس از اعتصاب غذای نخست خود به منظور رسيدگي به وضعيت سلامتی اش در زندان و مرخصي چند روزه برای مداوا، بدون آن که بتواند تحت درمان قرار گيرد؛ بار ديگر به زندان بازگردانده شد. او طی مصاحبه ها و گفتگوهايی در مدت مرخصی کوتاه خود، بارها استبداد فردی حاکم را قاطعانه مورد سئوال قرار داد. گنجي پس از بازگشت دوباره به زندان اعلام کرده است که به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن حمايت از آزادی بدون قيد وشرط دکتر ناصر زرافشان و اکبر گنجی، آزادی فوری همه زندانيان سياسی اسير در زندان های جمهوری اسلامی ايران را خواهانيم.

ما از پيش اعلام می کنيم که جمهوری اسلامی ايران مسئول مستقيم هر حادثه ناگواری است که اين ماراتن مرگ برای ناصر زرافشان و اکبر گنجی در بردارد.

جمعی از ايرانيان مقيم شهر آخن – آلمان
چهارشنبه بيست و پنج خردادماه هشتاد و چهار

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24533

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه جمعی از ايرانيان مقيم شهر آخن آلمان در حمايت از ناصر زرافشان و اکبر گنجی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016