یکشنبه 12 تیر 1384

احمدي نژاد جزو گروگانگيران بوده است يا نه؟؛ او مبارزه با کمونيستها و حمله به سفارت شوروي را ترجيح مي داد، هاتف

AhmadiNejad.jpg

سيد نژاد از اعضاي اوليه دفتر تحکيم وحدت گفت احمدي نژاد در آن زمان با نشريه جيغ و داد همکاري مي کرد که بيشتر مبارزه با کمونيستها را در اولويت داشت. بنابراين براي او عمليات عليه سفارت شوروي اولويت داشت. در هر حال امروز (شنبه) روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از مقامات آمريكايي نوشت كه ماموران جاسوسي آمريكا نتيجه گرفتند احمدي نژاد فردي نيست كه در عكس مربوط به گروگان گيري نيروهاي آمريكايي است و به اين صورت اين بازي پايان يافت.هوشنگ امير احمدي معتقد است اين يک بهانه و زمينه سازي بود براي برخورد با ايران که ظاهرا نتيجه نداد...

هاتف، آرزو ديلمقاني: با انتخاب محمود احمدى نژاد به مقام رياست جمهورى، حساسيت جهان غرب نسبت به اوضاع جمهورى اسلامى شديدتر شده است. از روز پنجشنبه 30ژوئن اين خبر منتشر شد كه چند تن از ديپلماتهاى امريكايى‌ كه در سال 1979 توسط گروهى از دانشجويان خط امام در سفارت امريكا در تهران گروگان گرفته شده بودند، مدعى‌ شده اند كه محمود احمدى‌نژاد، رييس جمهور جديد ايران را به عنوان يكى از گروگان‌گيران آن دوره بازشناخته‌اند. 52 گروگان امريكايى به مدت 444 روز در اسارت گروگانگيران ايرانى بودند. موضوع گروگانگيرى ايرانيان هنوز بر روابط ايران و امريكا سنگينى مى‌كند.
پنج آمريکايي به گروگان گرفته شده در جريان تسخير سفارت اين کشور در ايران مي گويند احمدي نژاد يکي از افرادي است که 25 سال پيش در جريان گروگان گيري حضور داشته است. اين افراد مي گويند با مشاهده تصاوير پخش شده از انتخابات رياست جمهوري با يکديگر صحبت کرده و چهار نفر از آنها به اين نتيجه رسيده اند که احمدي نژاد يکي از گروگان گيران در سفارت امريکا بوده است. اين موضوع هم اکنون بازتاب وسيعي در مطبوعات و رسانه هاي امريکا دارد. صفحه اول مهمترين روزنامه ي آمريکا «نيويورک تايمز» عكسى قديمى را كه مى‌گويند از آقاي احمدي نژاد است با يک گروگان چشم بسته به صورت بزرگ چاپ کرده است.
چاک اسکات، کلنل بازنشسته ارتش آمريکا که به مدت 444 روز به گروگان گرفته شده بود مي گويد: «او خودش است. شکي وجود ندارد.»
اسکات و سه نفر ديگر از آمريکايي هاي به گروگان گرفته شده يعني ديويد رادر،‌ويليام دافرتي و دان شيرر هم مي گويند در اين خصوص شکي ندارند. کوين هرمنينگ هم مي گويد با ديدن عکس احمدي نژاد به اين نتيجه رسيده است.
اما توماس شافر، کلنل بازنشسته نيروي هوايي آمريکا که او نيز در اين جريان درگير بوده مي گويد احمدي نژاد را به ياد نمي آورد.
گروهي از دانشجوياني که در سال 1979،‌ در تسخير سفارت آمريکا حضور داشتند هم معتقدند احمدي نژاد در اين جريان حضور نداشته است. يک مشاور نزديک احمدي نژاد هم حضور او در جريان تسخير سفارت آمريکا را رد کرده است
دكتر هوشنگ اميراحمدى، استاد اقتصاد در نيوجرسى و مدير انجمن دوستى ايران و امريكا در مصاحبه اي با صداي آلمان اعلام گفت من نمي دانم داستان از کجا آب مي خورد، ولي صادقانه واقعيت اين است که نيروهايي هستند که دارند به اين جريان دامن مي زنند تا از طريق آن بين ايران و آمريکا درگيري ايجاد کنند. من اعتقاد دارم نيروهايي پشت سر اين جريان هستند که هدفشان نابودي ايران است و اين در واقع يک بهانه است. من فکر مي کنم اين بهانه اي بيش نيست
آقايان ميردامادي، عبدي و جلايي پور در حال حاضر در جناح اصلاح طلب در جمهوري اسلامي فعاليت دارند و در نتيجه مخالفان سياسي احمدي نژاد به حساب مي آيند. بنابراين دليلي ندارد تا بکوشند شرکت رئيس جمهور اينده در ماجراي گروگان گيري را پرده پوشي کنند.
در اين خصوص آقاي سيد نژاد در گفت و گويي با هاتف اعلام کرد آقاي احمدي نزاد از ابتدا با اين طرح مخالف بودند و در اين عمليات هم شرکتي نداشتند.
وي افزود: ما سه هفته قبل از عمليات موضوع را در دستور کار دفتر تحکيم وحدت قرار داديم که عملا در مقابل اين موضوع دو ديدگاه وجود داشت. يکي از اين دو ديدگاه با توجه به وضعيت دولت موقت و ديدار امير انتظام با برژينسکي و ادعاهاي دخالت سفارت آمريکا، خواهان عکس العمل هايي شدند و بحث تسخير سفارت مطرح شد. آقايان اصغرزاده و ميردامادي نيز از اين طرح حمايت کردند.
ديدگاه دوم اين بود که ما اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان مدافع فکر و خط اما م بوديم و امکان اين که اپوزيسيوني را تشکيل بدهيم نبود. زماني که چريکهاي فدايي خلق به سفارت حمله کرده بودند ما واکنش نشان داده بوديم و اين معنا نداشت که در آن زمان خودمان چنين اقدامي را انجام دهيم. آقاي احمدي نژاد در آن زمان دردسته دوم قرار داشت و مخالف حمله به سفارت بودند. در ضمن پس از آنکه ما اين موضوع را در بيرون مطرح کرديم از 4 دانشگاه شريف، شهيد بهشتي، تهران و اميرکبير اقدام کرديم که آقاي احمدي نژاد در هيچ کدام از اين دانشگاهها درس نمي خواندند و در داشنگاه علم و صنعت بودند.
در ضمن آقاي احمدي نزاد در فضايي قرار داشتند که مسئله مقابله با مارکسيستها و کمونيستها را جدي تر از امريکا مي دانستند. شايد يکي از دلايلي که ايشان مخالف بودند همين بود. ايشان در آن زمان با نشريه جيغ و داد همکاري مي کردند که بيشتر به مقابله با کمونيستها مي پرداخت. شايد براي ايشان عمليات بر عليه سفارت شوروي اولويت داشت.
اين درحالي است که امروز (شنبه) روزنامه لس آنجلس تايمز به نقل از مقامات آمريكايي نوشت كه ماموران جاسوسي آمريكا نتيجه گرفتند احمدي نژاد فردي نيست كه در عكس مربوط به گروگان گيري نيروهاي آمريكايي است.
اين روزنامه آمريكايي ادامه داد: نتيجه‌ي به دست آمده از تحقيقات نسبت به آنچه كه به عنوان مدركي مهم و نشانگر حضور رييس جمهور جديد ايران در جريان گروگان گيري نيروهاي سفارت آمريكا در تهران در نظر گرفته مي‌شد ابراز ترديد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

روزنامه‌ي ياد شده به نقل از يك مقام آمريكايي آشنا با تحقيقات انجام گرفته در خصوص نقش احمدي نژاد در اين حادثه نوشت: تجزيه و تحليلها تفاوت‌هايي را ميان شخصي كه تصويرش در عكس مذكور است با ديگر عكس‌هاي رييس جمهور ايران يافته‌اند نشان مي دهد. اين تفاوتها شامل ساختارهاي صورت و اجزاي آن است.
وي كه خواست نامش فاش نشود ادامه داد: اگر پرونده‌اي ساخته شود مبني بر حضور احمدي نژاد در گروگان گيري به نظر نمي‌رسد اين كار بر اساس چنين عكسهايي انجام شود.
اين مقام آمريكايي تاكيد كرد، تحقيقات ادامه دارد و هنوز اين سوال مطرح است كه آيا وي در گروگان گيري حضور داشته يا خير.
وي افزود: بررسي عكس‌ها فقط يكي از راه‌هاي بسيار تحقيقاتي است كه به وسيله‌ي چندين آژانس انجام مي‌گيرد
امريکا سعي مي کند تا نظر جهان و بخصوص مردم امريکا را به مسئله ايران جلب کند. شايد مثل عراق ابتدا سعي دارد تا اذهان عمومي را براي مقابله با ايران آماده کند. ..

Copyright: gooya.com 2016