دوشنبه 13 تیر 1384

معين: تشكيل جبهه‌ي دموكراسي خواهي نقطه‌ي آغازي براي طي مراحل بعدي است، ايسنا

*اميدوارم پتانسيل عظيم جريان دانشجويي به مدد جامعه بيايد


خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي


دكتر مصطفي معين به خبرنگار ايسنا گفت:« انتخابات رياست جمهوري نهم نقطه عطفي نسبت به تمام انتخابات‌هاي ديگر است؛ چرا كه در آن فرهنگ و دموكراسي بيش از پيش تقويت و مطرح شده است و در نتيجه مي توانيم اميد به آينده‌ي بهتر داشته باشيم.»

وي درباره‌ي علل آنچه عدم تاثيرگذاري درخور جريان دانشجويي در انتخابات اخير مي‌دانست،گفت:« وضعيتي كه براي جريان دانشجويي پيش آمده، به دليل خواسته‌هاي حقي بود كه آنها داشتند و برآورده نشد و با سركوب و تحقير مواجه شدند تا بالاخره برخي به اين نتيجه برسند كه در انتخابات شركت نكنند.»

وي به تلاش‌هايش براي بازگردادن روحيه مشاركت در جريان دانشجويي اشاره كرد و گفت:« علي‌رغم اين رويكرد، با تلاشي كه من از نيمه‌ي اسفند شروع كردم و تا اوايل خرداد به بيست دانشگاه رفتم و ساعت‌هاي طولاني صحبت كرديم در هفته‌هاي آخر فضاي تحريم تا حدود زيادي شكسته شد و قسمت مهمي به نوعي اعلام حضور كردند اما زمان گذشته بود و خيلي براي فراگير شدن و انتقال به جامعه مؤثر نبود.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معين با اين حال بر تغيير رويكرد در دانشگاهيان را صحه گذاشت و گفت:«اين تغيير رويكرد را به فال نيك مي گيرم و اعلام حمايت از بيانيه‌ي بازگشتم به انتخابات بعد از رد صلاحيت و تشكيل جبهه‌ي دموكراسي خواهي نقطه‌ي آغازي براي طي مراحل بعدي است. اميدوارم پتانسيل عظيم جريان دانشجويي در مراحل آتي توسعه‌ي سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي كشور به مدد مردم و جامعه بيايد و بتواند در يك سازماندهي گسترده اهداف آرماني و دموكراتيك جامعه ما را محقق كند.»

وي در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)،گفت:« كار انساني در معرض عوامل مخرب و محيطي مي تواند قرار گيرد و متأثر شود. اين تأثيرپذيري در نسل جوان بيشتر است. البته از سوي ديگر آنها برخوردار از انرژي و خلاقيت و انعطاف و آرمانخواهي بيشتر هستند، و وابستگي‌هاي مادي و دنيايي آنها كمتر است. به همين دليل در شرايط جديد مي توانند توانايي‌هاي خود را بازيابي كنند و حتي از شكست‌هاي قبل مي توانند براي پيروزي بهره بگيرند.»

معين ادامه داد:« بخش زيادي از اين وضعيت كه جريان دانشجويي دست به گريبان آن است، طبيعي است به خاطر اين كه با يك نسل جوان مواجه ايم و بخشي هم غيرطبيعي است كه من آن را ناشي از نظر فضاي سياسي و اجتماعي و ساختارهاي موجود كشور مي‌دانم.»

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'معين: تشكيل جبهه‌ي دموكراسي خواهي نقطه‌ي آغازي براي طي مراحل بعدي است، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016