چهارشنبه 15 تیر 1384

نامه چهار سازمان و نهاد سياسي ايراني در بلژيک به روسای پارلمان، کمیسیون و اتحاديه اروپا در باره وضعيت خطير اکبر گنجي در زندان

نامه خطاب به روسای پارلمان، کمیسیون و اتحادیه اروپا: آقایان ژوزه مانوئل باروزو؛ ژوزف بورل و تونی بلر و روسای فراکسیون های احزاب و سازمان های سیاسی در اروپا

آقایان محترم؛

اكبرگنجي روزنامه نگار شجاع و آگاه ايراني به خاطر افشاي چگونگي فرماندهي وسازماندهي قتل هاي فجيع دگرانديشان ايراني (موسوم به قتل هاي زنجيره اي) وشركت دركنفرانس برلين (سال 2000) در دادگاه انقلاب به صورت غيرعلني و بدون رعايت اصول و موازين دادرسي محاكمه و به ده سال حبس و 5 سال تبعيد محكوم شد. در دادگاه تجديد نظر حكم او به شش ماه حبس تقليل يافت. اما قاضی دادگاه تحت فشار قرارگرفت و مجبور به استعفا شد و با اعتراض مدعي العموم به حكم صادره كه خلاف آئين دادرسي كيفري است، حكم صادره نقض ومقام اعتراض كننده به عنوان رئيس دادگاه بدون رعايت تشريفات دادرسي، حكم صادره را كه يك بار مورد تجديد نظر قرارگرفته بود، مجددا" مورد تجديد نظر قرارداده و آقاي گنجي را بنابه ملاحظات كاملا" سياسي وامنيتي به شش سال حبس محكوم نمود. پي گيرهاي حقوقي براي نقض اين حكم بي اثرماند.

آقاي گنجي در زندان تحت فشار قرار گرفت و انواع رفتارهاي تبعض آميز و غيرانساني در مورد او اعمال گرديد. رژيم در مداوا و درمان او كه مبتلا به آسم پيشرفته مي باشد كارشكني نموده و محدوديت هايي درملاقات او يا خانواده اش ايجاد نمود. مجموعه اين فشارها موجب گرديد كه آقاي گنجي دراعتراض به وضعيت خود از 27 ارديبهشت 1384 دست به اعصاب غذاي نامحدود بزند .

مقامات قضايي در مقابل موج فشارهاي داخلي وخارجي موقتا"عقب نشيني نموده وبه آقاي گنجي براي مداوا مرخصي استعلاجي دادند. زمانيکه آقاي گنجي مشغول مداوا بود، دادستان تهران حكم جلب و بازداشت اورا به علت مصاحبه هايش درخصوص انتخابات رياست جمهوري صادر كرد و آقاي گنجي از 21 خرداد ماه مجددا" به سلول انفرادي برگردانده شد. او به عنوان اعتراض بارديگر دست به اعتصاب غذا زد. اعتصاب غذای او بعد از 25 روز هنوز ادامه دارد و او براثر اعتصاب غذا و فشارهاي رواني و تشديد بيماري آسم، ريه و ديسك كمر، ناراحتي هاي زانو و كاهش 20 كيلو وزن در وضعيت بسيار وخيم وخطرناكي بسرمي برد. هيولاي مرگ كه براي تسخير جان او دركمين نشسته است، هرلحظه ممكن است به شكار او بپردازد.

آقايان محترم؛

رژيم جمهوري اسلامي كه تجربه طولاني در قتل عام دگرانديشان درزندان داشته و سال پيش در يك اقدام جنايتكارانه يك خبرنگارزن ايراني كانادايي به نام خانم زهرا کاظمی را با شكنجه هاي سيستماتيك و غيرانساني درهمين زندان به قتل رسانده است، با بيشرمي و بي رحمي تمام آماده تحويل جسد گنجي به خانواده وی ميباشد. اگرمدافعان حقوق بشر ووجدان هاي بيدار و انسان هاي آزاده در سراسرجهان براي نجات اين خبرنگار از جان گذشته هرچه زودتر اقدام جدي بعمل نيآورند، ماهمه شاهد وقوع اين فاجعه اسف بار خواهيم بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما سازمان های امضا کننده نامه به عنوان بخشی از اپوزیسیون دمکرات ایران از شما مسئولین اروپایی خواهشمندیم بنا به مسئولیتی که در ارگان های اروپایی دارید، بنام بشريت، آزادگي، همبستگي انساني، احترام به حق حيات وشأن ومنزلت انسان وعشق ورزي به زيبايي، به نام درد و رنج خانواه گنجي و ميليون ها خانواده ايراني كه نگران وضعيت گنجي هستند، تقاضا داريم كه بي درنگ و با تمامي امكانات خود براي آزادي بدون قيد و شرط گنجي و فراهم كردن مقدمات مداوا و نجات او از مرگ حتمي، مقامات جمهوري اسلامي ايران را براي انجام تكاليف خود درمقابل شهروندان خويش ترغیب و وادار كنيد و در ضمن حکومت ایران را برای پذیرش خواسته های زیر تحت فشار قرار دهید:

1- آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران.

2- اعزام مجدد یک هیئت اروپایی حقوق بشر به همراه خبرنگاران و حقوقدانان بین المللی برای رسیدگی به وضعیت و شرایطی که زندانیان سیاسی در ایران و بویژه زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در آن بسر می ببرند.

3- رعایت منشور جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از اصول پایداری ارتباط اروپا با حکومت اسلامی ایران.

سازمان فدائیان خلق اکثریت- بلژیک
حبهه ملی ایران- برون مرزی - بلژیک
جمعیت دفاع از حبهه جمهوری و دمکراسی در ایران -بلژیک
انجمن زنان دمکرات ایرانی در بلژیک

پنج شنبه 16 تیر 1384

Copyright: gooya.com 2016