چهارشنبه 22 تیر 1384

خاتمي: گنجي درخواست آزادي مشروط كند، از آقاي شاهرودي مي‌خواهم به اين تقاضا ترتيب اثر دهند، ايسنا

بر اساس گزارش ايسنا، رييس‌جمهور در جمع خبرنگاراني كه از وي درباره اكبر گنجي پرسيدند، اظهار داشت كه اكبر گنجي طبق قانون كه هر زنداني پس از گذراندن مدتي مي‌تواند درخواست آزادي مشروط كند، درخواست خود را به رييس قوه قضاييه ارائه كند.

خاتمي افزود: همين‌جا از جناب آقاي هاشمي شاهرودي درخواست مي‌كنم كه همان‌گونه كه سخنگوي قوه قضاييه گفت آقاي گنجي بتواند از اين آزادي مشروط استفاده كند تا ايشان هم آزاد و اين مشكل حل شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با اشاره به تلاشهاي خود در خصوص آزادي گنجي گفت: اگر اين مساله انجام شود، گنجي آزاد خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016