چهارشنبه 29 تیر 1384

قیام سی تیر مظهر همبستگی ملت ایران علیه استبداد و استعمار، حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
ترا می پرستم و از تو یاری می جویم

حزب ملت ایران
دفتر اروپایی


«ای مردم من به جرأت می گویم که استقلال ایران ازدست رفته بود ولی شما با رشادت خود آنرا نگهدا شتید.»
دکتر مصدق : خطاب به مردمی که در عصر
سی یم تیر در مقابل منزل او گرد آمده بودند
هم میهن
سی ام تیرماه 1331 خورشیدی از درخشان ترین روزهای تاریخ معاصر کشورما ایران زمین است . قیام ملی سی تیر نشان داد هرگاه ملت ایران در یک صف قرار گیرد استبداد نمیتواند در برابرش مقاومت کند حتی اگر بیگا نگان آنرا حمایت نمایند . همبستگی ملی ، مرگ خودکامگی و هرگونه دیکتاتوری است . بیخود نبوده است که گفته اند اختلاف بیانداز و حکومت کن . ملت ما هرگاه متحد و یکپارچه شد پیروز و موفق بوده است که نمونه بارز آن انقلاب مشروطه ، جنبش ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور و انقلاب بیست و دوم بهمن . ولی پس از هر پیروزی ، اختلاف و تشتت ، موجب از هم پا چید گی صف ملت گردید و امروز نتیجه آنرا همگان مشاهده می کنیم که چگونه از چاله درآمده و در چاه افتاده ایم . با افسوس بسیار هنوز که هنوز است نخواسته ایم از شکست های گذشته خود درس عبرت بگیریم و بجای مبارزه با استبداد و ارتجاع با خود به نبرد برخاسته ایم و این همان چیزی است که خودکامگان و بیگانگان در طلبش بوده و هستند یعنی اختلاف بیانداز و حکومت کن و مرتب در گوش ما زمزه می کنند گذشته را باید به گذشته سپرد و فکر حال و آینده بود و بی آنکه به علت و علل شکستهای گذشته توجه شود . این خواست بیگانگان و خودکامگان است که ما را در چهار راه حوادث همچنان سرگردان نگه دارند .

هم میهن آزادیخواه
در هیچ زمانی کشورمان از چهار سو ، چنین در معرض خطر قرار نگرفته بود بیائیم بجای خط و نشان کشیدن برای هم ، میهن عزیزمان را از خطر برها نیم . باید یکی شویم ، باید از منیت درآ ئیم و ما شویم . ایران متعلق به همه ماست نه قومیت و نه آئین و مرام ، هیچگاه نمی توانند بین ما فاصله اندازند ایران متعلق به ایرانی است با هر قومیت و دین و مرامی . ما چون اعضای یک خانواده ایم ازهزاران سال پیش تا کنون در کنار هم زیسته ایم خوب و بد زندگی را باهم طی کرده ایم در برابرتجاوز بیگانگان عزیزترین فرزندانمان را فدا نموده ایم تا ایران بماند و ما با هویت ایرانی به حیات خود ادامه دهیم . بنای ایران را کردان سلحشور ( مادها ) نهادند . یعقوب لیث از سیستان و بلوچستان برخاست و بابک از آذربایجان قهرمان پرور ، امیر کبیر از تفرش و ستارخان از تبریز ، و.....همه بنام ایران و برای سرافرازی ایران زمین مبارزه کردند و امروز ایران بما فرزندان آن دلاوران آزاده به ارث رسیده است . ما باید دست در دست هم و در یک صف فشرده ، آزادی و عدالت را در کشورمان برقرار سازیم این امر مهم ، به همت همگی ما بستگی دارد .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

هم میهن عدالتخواه
از قیام سی تیر 1331 بیآموزیم که چگونه مردم ایران با دست خالی ولی با اراده ای آهنین دست در دست هم نهاده و یکپارچه علیه توطئه بیگانه ساخته بپا خاستند و با دست خالی در برابر تانگ ها و مسلسل ها مردانه ایستادند و با نثار خون خود دشمن را وادار بعقب نشینی نمودند و جوانی دلاور با خون پاک خود بر دیوار نوشت:

از جان خود گذشتیم با خون خود نوشتیم
یا مرگ یا مصدق

درود بر شهدای سی یم تیر 1331خورشیدی
درود بر شهدای انقلاب مشروطه
درود برشهدای راه آزادی و استقلال ایران زمین
درود بر زندانیان سیاسی

بیست و نهم تیرماه 1384 خورشیدی
دفتر اروپایی حزب ملت ایران

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'قیام سی تیر مظهر همبستگی ملت ایران علیه استبداد و استعمار، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016