پنجشنبه 30 تیر 1384

گل گذاری بر مزار شهیدان سی تیر، حزب ملت ايران

پاینده ایران ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم


یاد جانبازان سی تیرماه 1331 همیشه در خاطره ما زنده است

ساعت 15 روز پنجشنبه سی تیرماه همچون سال های پیشین ، دبیر حزب همرزم خسرو سیف ، همراه تنی چند از هموندان حزب ملت ایران ، بر مزار شهیدان سی تیر 1331حضور یافتند و با نثار شاخه های گل بر مزار این گلگون کفنان راه آزادی و استقلال ایران زمین ، فاتحه خواندند .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس از آن بر مزار سردار نهضت ملی ، شهید دکتر حسین فاطمی رهرو راستین مصدق بزرگ و خواهر شجاع ایشان نیز ادای احترام کردند .
این آیین در ساعت 30، 16 خاتمه یافت .

روابط عمومی حزب ملت ایران
تهران 30 تیرماه 1384 خورشیدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گل گذاری بر مزار شهیدان سی تیر، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016